Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta  
   
Označenie projektu:    J.E.P. - 25186-2004
Anglický názov:   Master in Environmental Law and Policies in the Russian Federation
Slovenský názov:  Masterský kurz v Environmentalistike v Ruskej republike
Doba riešenia:  01.09.2005 - 31.08.2008
Koordinátor projektu: Mr. Popov Nikolaj
Partneri: Switzerland, University of Genoa
  Spain, University of Alicante
  Russia, Udmurtia State University
  Italy, Arpa Piedmont
  Switzerland, ELM- Europa
Koordinátor za STU:  PhDr. Štefan Huszár
Ing. arch. Valéria Lesňáková
   
Označenie projektu:   J.E.P. 25186-2004
Anglický názov:   FRELP - Master in environmental Lawand Policies in the Russian Federation
Doba riešenia:  09.09.2005 - 31.08.2008
Koordinátor projektu:  Gaetano Bignardi
Partneri: Russia, Udmurt State University
  Spain, Universidad de Alicante
  Slovakia, STU Bratislava, katedra HUV
  Italy, University of Genova
Koordinátor za STU:  Prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
   
Označenie projektu:   SCM Kazakhstan T045A06 
Anglický názov:   Transferring EU Evaluation Models in KAUIR Functions and Processes
Doba riešenia:  15.10.2006 - 14.04.2008
Koordinátor projektu:   Mrs. Gulnara Zakirova - Vice-rector for International Relations
Partneri: Italy, University of Genoa
  France, Université Pierre Mendés France, Grenoble
  Russia, Tambov State Technical University
  Kazakhstan, Social Association „Kazakhstan Academy of Quality Management"
Koordinátor za STU:   Doc. Ing. Jozef Dický, CSc.
Ing. arch. Valéria Lesňáková
 
   
Označenie projektu:   SCM Kyrgystan T078A06 
Anglický názov:    Transferring of Quality Management Models in KSTU Functions and Processes
Doba riešenia:   01.11.2006 - 31.05.2008
Koordinátor projektu:   Mr. Kuban Ibraev
Partneri:  Swaziland, University of Genoa
  France, Université Pierre Mendés France, Grenoble
  Slovakia, Ministry of Education
  Kyrgyzstan, Science and Youth Policy of Kyrgyz Republic
  Kyrgyzstan, Osh Technological University „M. M.Adyseva“
Koordinátor za STU:    Doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
Ing. arch. Valéria Lesňáková
   
Strojnícka fakulta  
   
Označenie projektu:    SM-SCM-C037B06-2006 (RS) IDEAS
Anglický názov:     Improvment and Development of the Ecological Attitude in Serbia (IDEAS)
Slovenský názov:    Zlepšenie a rozvoj povedomia o ekológii v Srbsku
Doba riešenia:    01.07.2007 - 30.06.2008
Koordinátor projektu:   Gabko Peter
Partneri:   Austria, Technische Universitat Wien, Wien
  Serbia, University of Novi Sad, Novi Sad
  Slovakia, Ministry of Environment, Bratislava
  Serbia, Provincial Secretariat for Science and Technological Development of AP Vojvodina, Novi Sad
  Serbioa, Recycling Agency, Belgrade
  Slovakia, Recycling Fund, Bratislava
  Austria, SAT - Austrian Society for Systems Engineering and Automation, Wien
  Austria, Umweltbundesamt, Wien
  Serbia, University of Kragujevac, Kragujevac
Koordinátor za STU:  Doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
   
Označenie projektu:     IB-JEP-41156-2006 (RS) TIMEA 
Anglický názov:      Training of Institutions in Modern Environmental Approaches and Technologies (TIMEA)
Slovenský názov:     Príprava inštitúcií v moderných environmentálnych prístupoch a technikách
Doba riešenia:     01.09.2007 - 31.08.2009
Koordinátor projektu:    Gabko Peter
Partneri:    Austria, Technische Universitat Wien, Wien
  Serbioa, University of Novi Sad, Novi Sad
  Serbia, Directorate for Environmental Protection Ministry of Science and Environmental Protection, Belgrade
  Serbia, Galeb Group, Sabac
  Serbia, JKP "Cistoca" Novi Sad, Novi Sad
  Serbia, Kikinda Municipality, Kikinda
  Serbia, Municipality of Bački Petrovac, Bački Petrovac
  Serbia, Municipality of Kovačica, Kovačica
  Serbia, Municipality of Plandiste, Plandiste
  Serbia, Municipality of Subotica, Subotica
  Slovakia, Technical University of Košice, Košice
  Serbia, The first plastic and packing cluster JATO, Subotica
  Serbia, University of Belgrade, Belgrade
  Slovenia, University of Ljubljana, Ljubljana
Koordinátor za STU:      Doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
   
Označenie projektu:      IB JEP-41120-2006 (RS), ETIQUM 
Anglický názov:      Education and Training of Institutions in Quality Management and Metrology (ETIQUM)
Slovenský názov:      Vzdelávanie a príprava inštitúcií v oblasti manažérstva kvality a metrológie
Doba riešenia:      01.09.2007 - 31.08.2009
Koordinátor projektu:     Gabko Peter
Partneri:     Austria, TU Wien
  Serbia, University of Novi Sad, Novi Sad
  Serbia, AD Motins, Novi Sad
  Serbia, Chamber of Commerce of Serbia, Belgrade
  Serbia, Galeb Group, Sabac
  Poland, Kielce Technical University, Kielce
  Serbia, Provincial Secretariat of Economy, Novi Sad
  Serbia, Sintelon Rugs doo, Backa Palanka
  Slovakia, Slovak Institute of Metrology, Bratislava
  Serbia, Tarkett doo, Backa Palanka
  Serbia, Tehnoexport, Indjija
  Serbia, University of Belgrade, Belgrade
  Slovenia, University of Ljubljana, Ljubljana
  Serbia, YUSQ - United Association of Serbia for Quality, Belgrade
Koordinátor za STU:       Doc. Ing. Martin Halaj, PhD. 
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky 
   
Označenie projektu:   CD-JEP-32064-2004 
Anglický názov:       ICMS - Introduction New and Up - Dating Courses of Materials Science 
Doba riešenia:   01.01.2007 - 31.12.2008 
Koordinátor projektu:   Fayez El-Hossary, Sohag Universityof Sohag, Egypt 
Partneri:   UK, University of Salford, M5 4WT 
  Germany, Forschungszentrum Rossendorf of Dresden 
  Germany, Technical University of Ilmenau,
Prof. Peter Schaaf 
  France, Universite de Poitiers 
Koordinátor za STU:   

Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.   

   
Ústav manažmentu 
   
Označenie projektu:  

CD-JEPO-19106-2004   

Slovenský názov:       LENNE - Príprava študijného programu pre krajinné plánovanie a manažment 
Doba riešenia:      01.09.2005 - 31.08.2008 
Koordinátor projektu:    Czech Republic 
Koordinátor za STU:         Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.  
   
Označenie projektu:     CD-JEP-19106-2004   
Anglický názov:     LENNÉ - TEMPUS: Joint European Curriculum Development Project 
Doba riešenia:  15.10.2005 - 31.12.2008 
Koordinátor projektu:    prof. R. Stiles 
Koordinátor za STU:      Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.  
   
Označenie projektu:     IB-JEP-41059-2006  
Anglický názov:        Belgrade and Nis Environmental Planning Centre 
Slovenský názov:      Centrum environmentálneho plánovania v Belehrade a Nise 
Doba riešenia:        01.09.2007 - 31.08.2009 
Koordinátor projektu:   FA STU v Bratislave 
Koordinátor za STU:    Doc. Ing. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.