Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta
   
Označenie projektu:  EURING
Anglický názov: Development of ICT supported, flexible training to enable designers to apply Eurocodes in accordance with the national regulations of different member state
Slovenský názov: Vývoj počítačovo podporovaného, flexibilného
vzdelávania, ktoré umožní projektantom používať Eurokódy v súlade s národnými predpismi jednotlivých členských štátov
Doba riešenia: 01.10.2006 - 30.09.2008
Koordinátor projektu: UK, University of Sheffield
Koordinátor za STU:  Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Ing. Magdaléna Štujberová, PhD.