Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta architektúry
   
Označenie projektu:      7203-0391/IP/BRATISL01
Anglický názov:       ERASMUS -Intensive Programmes: Design for All - Universal Design: The specific topic for IP 2007/2008: "Tourism for All"
Slovenský názov:  Navrhovanie pre všetkých – univerzálne navrhovanie, téma pre IP 2007/2008 -Turizmus pre všetkých 
Doba riešenia:        01.09.2007 - 31.08.2008
Koordinátor projektu:      Austria
Koordinátor za STU: Doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD. 
   
Ústav manažmentu 
   
Označenie projektu:  

48004-IC-1-2005-1-PL-Erasmus-IPUC-1  

Anglický názov:       Bridging the City - Water in Architecture, Urban Spaces and Planning 
Slovenský názov:     Premostenie mesta - voda v architektúre, mestských priestoroch a územnom plánovaní 
Doba riešenia:     25.06.2007 - 25.06.2010 
Koordinátor projektu:  Gdansk University of Technology 
Koordinátor za STU:   Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.