Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta architektúry  
   
Označenie projektu:    2005-3240/001-001
Slovenský názov:  PENTA Európske enviromentálne vzdelanie pre tretie krajiny
Doba riešenia:  01.10.2005 - 30.09.2008
Koordinátor projektu: United Kingdom
Koordinátor za STU:  Doc. RNDr. Ingrid Belčáková,PhD.
   
Označenie projektu:   2008-2448/001-001
Anglický názov:   Two-EA-M - Enhancing Attractiveness of Environmental Assessment and Managment of Higher Education
Slovenský názov:  Zvýšenie atraktivity vysokoškolského vzdelania v oblasti environmentálneho hodnotenia a manažmentu 
Doba riešenia:  01.12.2008 - 30.11.200
Koordinátor projektu:  Thomas Fischer
Koordinátor za STU:  Doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.