Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
   
Označenie projektu: COST Action 2102
Anglický názov: Cross - Modal Analysis of Verbal and Non - verbal Communication
Slovenský názov: Prierezová analýza verbálnej a neverbálnej komunikácie 
Doba riešenia: 04.07.2007 - 31.12.2009
Koordinátor projektu: Dr. Ladislav Hudec
Partneri: Fakulta informatiky a informačných technologií
Koordinátor za STU: Ing. Anna Pribilova, PhD.
   
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 
   
Označenie projektu:  COST D-35 (COST-0006-06) 
Anglický názov:  From molecules to molecular devices 
Slovenský názov:  Od molekúl k molekulovým zariadeniam 
Doba riešenia:  01.01.2007 - 31.12.2009 
Koordinátor projektu:  Prof. Dr. A. Vlček 
Koordinátor za STU:  Prof. Ing. Roman Boča, DrSc. 
   
Označenie projektu:  COST D42/08 
Anglický názov:  Chemical Interactions between Cultural Artefacts and Indoor Environment (ENVIART) - Deterioration of Historical Documents Containing Iron Gall Inks in Polluted Atmosphere 
Slovenský názov:  Chemické interakcie medzi artefaktmi kultúrneho dedičstva a vnútorným prostredím (ENVIART) - Degradácia historických dokumentov so železogalovými atramentmi v znečistenej atmosfére 
Doba riešenia:  01.01.2008 - 31.12.2010 
Koordinátor projektu:  Dr. John B. G. A. Havermans 
Koordinátor za STU:  Doc. Ing. Michal Čeppan, PhD. 
   
Materiálovotechnologická fakulta 
   
Označenie projektu:  MP0602 (COST) 
Anglický názov: Preparation and characterisation of non-lead solders 
Slovenský názov:  Príprava a charakterizácia bezolovnatých spájok 
Doba riešenia:  05.08.2008 - 15.05.2011 
Koordinátor projektu:  Belgium 
Koordinátor za STU:  Prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.