Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta elektrotechniky a informatiky  
   
Označenie projektu:    7 RP/ Euroatom CU  
Anglický názov:  Depth profiling radiation induced defect concentration in ITER structural materials using Pulsed Low Energy Positron System (PLEPS) 
Slovenský názov:  Profilácia koncentrácie radiáciou indukovaných defektov v materiáloch reaktora ITER pomocou pulzného nízkoenergetického pozitrónového systému (PLEPS) 
Doba riešenia:  1.1.2007  - 31.12.2009 
Koordinátor projektu: Germany, EFDA CSU Charging 
Koordinátor za STU:  Prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD.
   
Označenie projektu:   FP7-NMP-2007-LARGE-1 
Anglický názov:   MORGAN - Materials for Robust Gallium Nitride
Doba riešenia:  30.06.2008 - 31.12.2010
Koordinátor projektu:  Denis Mazerolle, Alcatel Thales III-V Lab 
Koordinátor za STU:  Prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Prof. Ing. František Uherek, PhD.
 
   
Označenie projektu:   7RP/215180/STU/08 
Anglický názov:  IDESA - Support of new forms and content of research and education in the field of advanced nanoelectronic devices and ICS 
Slovenský názov:   IDESA - Podpora nových foriem a obsahu výskumu a vzdelávania v oblasti progresívnych nanoelektronických prvkov a IO 
Doba riešenia:   01.12.2008 - 31.12.2010 
Koordinátor projektu:  Christine Van Houtven 
Koordinátor za STU:  Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. 
   
Materiálovotechnologická fakulta 
   
Označenie projektu:   ERDC  
Anglický názov:   Emergence of Research Driven Clusters in Central Europe 
Slovenský názov:  Projekt na podporu výskumných klastrov v strednej Európe 
Doba riešenia:   01.06.2008 - 30.05.2010 
Koordinátor projektu:    BIC Bratislava, spol. s r.o. 
Koordinátor za STU:   Doc. Ing. Renata Nováková, PhD.