Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta  
Anglický názov:  Multipurpose and Interdisciplinary Sensor Array for Environmental Research in Central Europe
Slovenský názov:   Viacúčelové a interdisciplinárne zastúpenie monitorovania pre výskum životného prostredia v Strednej Európe
Doba riešenia:   13.02.2003  - 1.5.2008
Koordinátor projektu: AU, Space Research Institute, Austrian Academy of Sciences 
Partneri:  CR, Faculty of Geodesy, University of Zagreb 
  Sl, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Ljublana 
  Romania, Institute of Cadstra, Geodesy, Photogramery and Cartography Bucharest 
  PL, Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy Warsaw 
  HU, Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing, Budapest 
  CZ, Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 
  BG, Central Laboratory of Geodesy, Sofia 
  IT, Dipartimento di Geologia, Padova 
  UK, Chair of Geodesy and Astronomy, Lviv 
  IT, Italian Space Agency, Matera 
  GE, University of Bundeswehr, Neuburg 
  AU, Austrian Academy of Science, Graz 
  Bosnia and Herzegovina, Department of Geodesy, Sarajevo 
Koordinátor za STU:   Doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD. 


Fakulta elektrotechniky a informatiky

Označenie projektu:   Europractice
Anglický názov:  Europractice
Doba riešenia:   01.01.1993 - 31.7.2008
Koordinátor projektu: United Kingdom
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
Označenie projektu:   ESPRIT 21 101 je pokračovaním COPERNICUS CP 93:9093
Anglický názov:  EUROPRACTICE A40050
Doba riešenia: 01.01.1997 - 31.07.2008
Koordinátor projektu: Dr. John McLean, RAL/EUROPRACTICE, Oxford
Partneri: UK, Dr.John McLean, RAL/EUROPRACTICE, Oxford
Koordinátor za STU:   Doc. Ing. Marian Veselý, CSc.