Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta   
   
Označenie projektu:   Baltic University Programme 
Doba riešenia:  07.12.2003 - 31.12.2010  
Koordinátor projektu:  Upsala University 
Koordinátor za STU:  Doc. Ing. Silvia Kohnová, CSc. 
   
Strojnícka fakulta
Označenie projektu:  Asia Link Programme VN/Asia-Link/006
Anglický názov:  Upgrading the Skills of University Teaching Staff in Welding to Quality Welding Personnel in Accordance with International Standards and Curriculum Development in Postgraduate Welding Educ. Program
Doba riešenia:   01.07.2005 - 30.06.2008
Koordinátor projektu: Dr. Ngo Le Thong, Vietnam
Koordinátor za STU:   Doc. Ing. Hrnčiar Viliam, CSc.

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Označenie projektu: NIL - I - 004 (CryptoCom)
Anglický názov: Development of Norwegian - Slovak cooperation in cryptology
Slovenský názov: Rozvoj nórsko - slovenskej spolupráce v kryptológii
Doba riešenia: 01.07.2008 - 30.09.2010
Koordinátor projektu: Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 
Označenie projektu: 147-063
Anglický názov: Euro-Asia partnership for development of human resources capacity of engineering education in Afghanistan.
Doba riešenia: 01.01.2008 - 30.12.2010
Koordinátor projektu: Ing. Juma Haydary, PhD.
 
Materiálovotechnologická fakulta
 
Ústav manažmentu 
   
Označenie projektu: EREC
Anglický názov: A European Real Estate Bussiness Consultancy Project 
Slovenský názov: Európsky realitný konzultačný projekt 
Doba riešenia:  13.09.2007 -  09.12.2008
Koordinátor projektu:  Prof. Ing. Andrej Šoltézs, PhD.
Partneri: United Kingdom, Kingston University
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.