Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

1. Medzinárodné dohody platné v roku 2013

Fakulty TU Univerzitné
rámcové
dohody
Fakultné
rámcové
dohody
Dohody
programu
Erasmus
Spolu
R-STU 94      94
SvF    5  59  64
SjF   5 21 26
FEI   8 35 43
FCHPT   4 42 46
FA   3 42 45
MTF   29 29 58
FIIT   1 21 22
ÚM     9 9
Spolu  94 55
 258
407 

Zdroj: Báza dát KIB STU.

2. Medzinárodné projekty riešené v roku 2013 podľa fakúlt STU

Fakulty STU Výskumné
 projekty
Vzdelávacie
projekty
Spolu
R-STU    4  4
SvF 5  6  11
SjF 1  6  7
FEI 13  2  15
FCHPT 10  3  13
FA 1  1  2
MTF 6  3  9
FIIT 1  1  2
ÚM 2  3  5
Spolu 39
 29  68

Zdroj: Báza dát "Prehľad projektov" v AIS

3. Medzinárodné vzdelávacie projekty riešené na fakultách STU v roku 2013

Program R-STU SvF SjF FEI FCHPT FA MTF FIIT ÚM Spolu
Tempus IV    3      1          4
LLP  3    1  1    1    1    7
Erasmus Mundus  1  2                3
Ceepus III    1  5 1 1    3    1  12
Visegrad Fund                  1  1
SlovakAid         1          1
CIP                  1  1
Spolu  4  6 6  2  3  1  3  1  3  29

Zdroj: Báza dát "Prehľad projektov" v AIS.


4. Medzinárodné výskumné projekty riešené na fakultách STU v roku 2013

Program R-STU SvF SjF FEI FCHPT FA MTF FIIT ÚM Spolu
Interreg IVC        1    1      1  3
7 RP        7  1    1      9
Dohody        5 4    4      13
Central Europe      1    1          2
Crossborder    1      1          2
COST    2      1      1  1  5
Iné     2      2   1      5
Spolu    5  1 13
10 1
 6  1  2  39

Zdroj: Báza dát "Prehľad pojektov" v AIS.


5. Erasmus mobility študentov STU na štúdium a stáže za roky 1998 - 2014 podľa fakúlt

Rok SvF SjF FEI FCHPT FA MTF FIIT ÚM Spolu
1998/1999 1       2       3
1999/2000 2 4 5 4 7 4     26
2000/2001 17 8 1 14 14 7     61
2001/2002 11 5   10 30 11     67
2002/2003 20 4 5 4 32 11     76
2003/2004 17 10 6 2 18 15     68
2004/2005 20 13 8 4 26 12 2   85
2005/2006 21 10 7 7 25 10 11   91
2006/2007 21 5 4 8 43 5 9   95
2007/2008 21 9 6 3 43 4 7   93
2008/2009 17 9 13 5 45 8 7   104
2009/2010 20 21 12 5 55 6 7 9 135
2010/2011 21 10 9 9 53 10 19 7 138
2011/2012 26 17 20 15 60 9 20 9 176
2012/2013 45 7 19 12 74 12 14 9 192
2013/2014 59 23 23 18 73 11 12 11 230
Spolu 339 155 138 120 600 135 108 45 1 640


6. Erasmus mobility študentov STU na stáž za roky 2010 - 2014 podľa fakúlt

Rok SvF SjF FEI FCHPT FA MTF FIIT ÚM Spolu
2010/2011 6 1 5   2    1   15
2011/2012 7   3     5     15
2012/2013 8 1 1 1 1 4 1   17
2013/2014 11 4 3   1 1     20
Spolu 32 6 12 1 4 10 2 0 67


7. Erasmus mobility zahraničných študentov na štúdium na STU za roky 1998 - 2013

Rok SvF SjF FEI FCHPT FA MTF FIIT ÚM Spolu
1998/1999 3               3
1999/2000 1       2       3
2000/2001       1 1       2
2001/2002 1     2   1     4
2002/2003       2   1     3
2003/2004 1 1 2 1 9 1     15
2004/2005 7   3 2 11 1 1   25
2005/2006 8   2 2 10   2   24
2006/2007 4 1   3 4 2 3   17
2007/2008 2 2 1 2 18 2 3   30
2008/2009 5 3 4 2 10   5 1 30
2009/2010 12 5 1 1 13 3 2 5 42
2010/2011 1 7 4 7 11 3 6 6 45
2011/2012 14 6 4 2 15 1 8 4 54
2012/2013 17 14 7 3 26 6 2 1 76
2013/2014 19 13 16 11 24 1 1 4 90
Spolu 95 52 44 41 154 22 33 21 462


8. Erasmus mobility učiteľov a pracovníkov STU za roky 1998 - 2013 podľa fakúlt

Rok SvF SjF FEI FCHPT FA MTF FIIT ÚM Spolu
1998/1999 1                1
1999/2000     5   4 3     12
2000/2001 5   2 1 4       12
2001/2002 2   2 2  8        14
2002/2003 3   3 1 1 4     12
2003/2004 7   3 1 2 6     19
2004/2005 9   3 3 3 7 3   28
2005/2006 10   6 2 7 11 2   38
2006/2007 7   6 6 5 8 2   34
2007/2008 8 1 5 9 7 7 6   43
2008/2009 3 1 2 6 4 7 6 1 30
2009/2010 2 2 2 6 5 8 7 3 35
2010/2011 4   3 4 4 3 4 2 24
2011/2012 5 2 2 3 3 5 2 4 26
2012/2013 5 1 2 4 4 3 3 5 27
2013/2014 5   1 4 3 5 3 3 24
Spolu 76 7 47 52 64 77 38 18 379