Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
        
Strojnícka fakulta
 
Označenie projektu:  518811-LLP-1-2011-1-PT-ERASMUS-ENW
Anglický názov:   PRAXIS - European Center for Project/Internship Excellence
Slovenský názov:  PRAXIS - European Center for Project/Internship Excellence
Doba riešenia:  01.10.2011 - 30.09.2014
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
   
   
Fakulta elektrotechniky a informatiky 
   
Označenie projektu: neuvedené
Anglický názov: Strategic Alignment of Electrical Engineering in European Higher Eduaction Instittutions
Slovenský názov: Strategické smerovanie elektrotechniky na európskych vysokých školách
Doba riešenia: 01.10.2012 - 30.09.2015
Koordinátor za STU: prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
   
     
Fakulta architektúry
 
Označenie projektu: neuvedené
Anglický názov:  ERASMUS Academic Networks LE NOTRE
Slovenský názov: Sieť vzdelávacích inštitúcií v oblasti krajinnej architektúry
Doba riešenia: 01.10.2010 - 30.09.2013
Partneri: AT, University of Technology
Koordinátor za STU:  doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
    
     
Fakulta informatiky a informačných technológií
Označenie projektu: 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW
Anglický názov: Future Education and Training in Computer
Slovenský názov: Budúcnosť vzdelávania aškolenia v informatike
Doba riešenia: 01.10.2013 -
Koordinátor za STU:  doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
   
 
Rektorát   
 
Označenie projektu:  48145-IC-SK-ERASMUS LLP 
Anglický názov:   Mobilities of students, teachers and staff
Slovenský názov:  Mobility študentov, učiteľov a pracovníkov
Doba riešenia:  30.6.2007 - 30.9.2014
Partneri: Erasmus partneri 
Koordinátor projektu: Mgr. Tatiana Žemberyová 
   
Označenie projektu:   510570-LLP-1-2010-1-SK-ERASMUS-ECDSP
Anglický názov:   Development and Implementation of Common Bachelor's Degree Programme in the European Context (DICBDPEC)
Slovenský názov: Tvorba a implementácia spoločného bakalárskeho študijného programu v európskom kontexte
Doba riešenia: 01.11.2010 - 30.09.2013
Koordinátor za STU: Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD.
   
Označenie projektu:  11203-1670/BRATISL01 
Anglický názov:   Multilateral Education and Interdisciplinary Approach in European Context (MEIA-EUC) 
Slovenský názov:  Multilaterálne vzdelávanie a interdisciplinárny prístup v európskom kontexte 
Doba riešenia:  01.09.2011 - 31.08.2014
Koordinátor projektu: Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD.
   
Zdroj: databáza "Prehľad projektov AIS STU".