Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
 
Označenie projektu: 2012 -1 - GR1 - ERA10 - 10609
Anglický názov:     Excellence in Photogrammetry for Open Cultural
Landscape and Heritage Education
Slovenský názov:  Dokonalosť vo fotometrii pre vzdelávanie v oblasti
chránených území a kultúrnych pamiatok
Doba riešenia:   02.06.2013 - 16.06.2014
Koordinátor za STU:    prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD,  
         
Označenie projektu:   neuvedené  
Anglický názov:   Learning Sustainable Building Principles
Slovenský názov: Výučba zásad trvalo udržateľnej výstavby
Doba riešenia: 01.09.2013 - 31.10.2014
Koordinátor za STU:   Ing. arch. Dr. Roman Rabenseifer
           
       
Rektorát     
  
  
Označenie projektu: 372556-EM-1-2012-11-SK-ERA-MUNDUS-EMA3
Anglický názov: Research Cooperation of Europeanand Latin American
Universities in Innovation Technologies
Slovenský názov: Spolupráca európskych a latinsko-amerických univerzít
na výskume inovačných technológií
Doba riešenia: 01.09.2012 - 01.08.2014
Partneri: AT, Vienna University of Technology
  AT, Vienna University of Economics and Business
  ME, Institute of Technology and Higher Studies of Monterrey, Mexico
  ES, University of Granada
  Sk, Slovak University of Technology in Bratislava
Koordinátor projektu:
doc.Ing. Jana Lenghardtová,PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave
Koordinátor za STU: 
doc. Ing. František Horňák, PhD.
   
        
  
   
Zdroj: Baza dát "Prehľad projektov" v AIS.