Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
        
Označenie projektu: ESSEM ACTION ES0901
Anglický názov: European procedures for flood frequency estimation
Slovenský názov: Európske prístupy k odhadu návrhových prietokov
Doba riešenia: 01.01.2009 - 31.12.2013
Koordinátor projektu: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
               
Označenie projektu: Action 1207
Anglický názov: Next generation design guideliness for composites in construction
Slovenský názov: Nová generácia navrhovaných postupov pre kompozity v stavebníctve
Doba riešenia: 04.04.2013 - 03.04.2017
Koordinátor projektu: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
        
          
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
        
Označenie projektu: CM1103
Anglický názov: Structure based drug design for diagnosis and treatment of neurological
diseases: dissecting and modulating complex function in the monoaminergic
system of the brain.
Slovenský názov: Structure based drug design for diagnosis and treatment of neurological
diseases: dissecting and modulating complex function in the monoaminergic
system of the brain.
Doba riešenia: 28.11.2011 - 27.11.2015
Koordinátor projektu: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
        
                   
Fakulta informatiky a informačných technológií
        
Označenie projektu: Cost Action IC 1103
Anglický názov:   Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale
Slovenský názov:    Viacjadrové architektúry v nanometrových technológiách so
zameraním sa na ich spoľahlivosť a výrobu.
Doba riešenia:   01.01.2013 -
Koordinátor projektu: doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD.
             
               
Ústav manažmentu
   
Označenie projektu: Download AFS 36 RTF
Anglický názov:   Megaproject: Effective Design and Delivery of
Megaprojects in the European Union
Slovenský názov:  Megaprojekt: Efektívne navrhovanie a vypracovanie
megaprojektov Európskej únii
Doba riešenia: 16.05.2011 - 15.05.2015
Koordinátor za STU:  prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
        
           
        
Zdroj: databáza "Prehľad projektov AIS STU".