Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
                    
Stavebná fakulta    
   
Označenie projektu: ITMS - N - 00127
Anglický názov: Region Bratislava - Wien - Study of Mobility Behaviour
Slovenský názov: Región Bratislava - Viedeň - Štúdie mobilitného správania
Doba riešenia: 01.11.2011 -  31.12.2014
Koordinátor projektu: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. 
            
       
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
    
Označenie projektu:  HUSK/1101/1.2.1/0318 
Anglický názov:  Chemical processes of utilisation of biomass from
Slovak-Hungarian frontier region.
Slovenský názov:  Chemické postupy zužitkovania biomasy
v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne
Doba riešenia:  15.08.2012 - 14.08.2014
Koordinátor za STU:   prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSC.
         
     
Zdroj: báza dát "Prehľad projektov" AIS STU"