Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
 Fakulta elektrotechniky a informatiky 
   
 Označenie projektu:   324449-FP7-ALBATROSS
 Anglický názov:   Assambling Langmuir architectures through the use of roll-to-roll systems.
 Slovenský názov:  Inštalácia Langmuirových architektúr prostredníctvom roll-to-roll systémov
 Doba riešenia:   01.04.2013 - 31.12.2014
 Koordinátor projektu:   BE, Prof. M. Giot, Universite catholique de Louvain
 Koordinátor za STU: Ing. Martin Weiss, PhD.
   
 Označenie projektu: 296131-2-ENIAC-E2SG
 Anglický názov:  Energy to a smart grid - E2SG
 Slovenský názov: Energia pre inteligentné siete
 Doba riešenia:  01.04.2012 - 31.03.2015
 Koordinátor za STU: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
            
 Označenie projektu: 120228- ENIAC-MAS
 Anglický názov: Nanoelectronics for mobile systems of assisted life
 Slovenský názov: Nanoelektronika pre mobilné systémy asistovaného života
 Doba riešenia: 01.04.2010 - 31.03.2013
 Koordinátor za STU: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
      
 Označenie projektu: 120214-ENIAC-END
 Anglický názov: Models, solutions, methods and tools for energy - Aware Design
 Slovenský názov: Modely, riešenia, metódy a prostriedky pre energeticky úsporný návrh
 Doba riešenia: 01.04.2010 - 31.03.2013
 Koordinátor za STU: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
    
 Označenie projektu:  288927-7RP-SMAC
 Anglický názov:   SMArt systems Co-design 
 Slovenský názov: SMArt systémy a Co-dizajn 
 Doba riešenia:   01.10.2011 - 30.09.2014
 Partneri: IT, STMicroelectronics srl
  NL, Philips Medical Systems Netherland BV
  BE, ON Semiconductor Belgium BVBA 
  Bermudy, Agilent Technologies Belgium NV 
  FR, Convertor SARL 
  DE, Muneda GmbH
  IT, EDALab srl
  IT, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
  IR, University College Cork
  IR, National University of Ireland, Cork
  PL, Institut Technologii Elektronowej
  IT, Politecnico di Torino
  IT, Universita degli studi di Catania
  UK, University of Nottingham
  NL, Katholieke Universiteit Eindhoven
  IT, St-Polito Societa' consortile a r.l.
 Koordinátor za STU: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. 
   
 Označenie projektu:   FP7-ICT-2011-287848
 Anglický názov:   Next Generation Hybrid Broadcast Broadband 
 Slovenský názov: Budúca generácia hybridného širokopásmového vysielania
 Doba riešenia:    15.10.2011 - not specified
 Partneri: DE. Rundfunk Berlin-Brandenburg (Coordinator) 
  DE, Institut für Rundfunktechnik GmbH (Technical Coordinator) 
  UK, NEC Europe Ltd. 
  NL, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO 
  SK, Slovak Telekom, a. s. 
  BE, Katholieke Universiteit Leuven 
  DE, Fachhochschule Gießen-Friedberg 
  Albánsko, TARA Systems 
 Koordinátor za STU:  prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.  
   
 Označenie projektu:  270722-2-ENIAC-ERG
 Anglický názov:  Energy for a green society
 Slovenský názov: Energia pre zelenú spoločnosť
 Doba riešenia: 01.06.2011 - 31.05.2014
 Koordinátor za STU: prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
      
   
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 
   
Označenie projektu:   KBBE-2010-4-266025  
Anglický názov:   Developing the Next Generation of Biocatalysts for Industrial Chemical Synthesis 
Doba riešenia:   01.02.2011 - 31.01.2014  
Koordinátor za STU:   Ing. Martin Rebroš, PhD.  
     
     
 Materiálovotechnologická fakulta 
   
 Označenie projektu:   FU07-CT-2007-00051/P1c
 Anglický názov:   Chemical sputtering: Computational modelling of interactions
in the carbon-containing films exposed to molecular ions and hydrogen EURATOM CU
 Slovenský názov:  Chemická erózia: Počítačové modelovanie interakcií vo filmoch
na báze uhlíka vystavených molekulovým iónom a vodíku
 Doba riešenia:  01.01.2010 - neuvedené 
 Koordinátor za STU: prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc. 
   
   
Zdroj: databáza "Prehľad projektov AIS STU".