Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Ústav manažmentu
   
Označenie projektu: 60900015 
Anglický názov: Brownfield Redevelopment in the Visegrad Countries 
Slovenský názov:   Revitalizácia brownfieldov vo Vyšehradských krajinách 
Doba riešenia: 01. 03. 2010 - 28.02.2013 
Partneri:  VSB Ostrava 
  TU Gdansk 
Koordinátor za STU:   doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. 
   
Zdroj: databáza "Prehľad projektov AIS STU".