Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Fakulta elektrotechniky a informatiky
   
Označenie projektu: NIL - I - 007 - d
Anglický názov: Enhancing NO - SK Cooperation in Automatic Control (ECAC)
Slovenský názov: Podpora NO - SK spolupráce v automatickom riadení 
Doba riešenia:  01.10.2009 - 28.02.2011 
Koordinátor projektu: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
   
Zdroj: databáza "Prehľad projektov AIS STU".