Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
   
 Označenie projektu:  SK 0094
 Anglický názov:  Centre for applied research of environmentally friendly polymer materials
 Slovenský názov:  Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov
 Doba riešenia:   01.07.2009 - 30.04.2011
 Koordinátor za STU: prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
   
 Označenie projektu:  SK 0023
 Anglický názov:   Establishment of a Slovak centre of excellence for utilization of renewable energy sources
 Slovenský názov:  Vytvorenie centra excelentnosti pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
 Doba riešenia:   01.03.2008 - 30.04.2011
 Koordinátor za STU: doc. Ing. Igor Bodík, CSc.