Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
LEONARDO DA VINCI
 
Strojnícka fakulta
 
Označenie projektu:  neuvedené
Anglický názov:   On-Line Learning Modules for Waste Treatment, Waste Disposal and Waste Recycling
Slovenský názov:  Moduly on-line výučby pre spracovávanie, odstraňovanie a recykláciu odpadu
Doba riešenia:  15.10.2011 - 14.10.2014
Koordinátor za STU: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
   
   
LEONARDO DA VINCI - Mobility
   
Fakulta elektrotechniky a informatiky 
   
Označenie projektu:  113221199
Anglický názov:   STU Graduates in the Environment of European Labor Market
Slovenský názov:  Absolventi STU v prostredí európskeho trhu práce
Doba riešenia: 01.06.2011 - 31.5.2012
Partneri: AT, Architektburo Reinberg ZT GmbH
  AT, Feld72 architekten zt gmbh
  AT, Fachhochschule Vorarlberg GmbH
  ES, JML Consultnants Water Feature Design S.L
  ES, Menis Arquitectos
  FR, Hondelatte Laporte Architectes
  FR, Organisation des Architectes Alternatifs
  SI, OFIS arhitekti d.o.o.
  CZ, VIZE Atelier, s.r.o.
  UK, Placementmaker Limited
Koordinátor za STU: doc. Ing. Marián Veselý, CSc.
   
   
LEONARDO DA VINCI - Multilateral projects
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky  
   
Označenie projektu:  neuvedené
Anglický názov:  IMProVET -- Innovative Methodology for Promising VET Areas
Slovenský názov:   IMProVET - Inovatívna Metodológia pre Priaznivé VET oblasti 
Doba riešenia: 15. 10. 2011 -
Koordinátor za STU:   prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.
   
   
ERASMUS - Mobility
 
Rektorát  
 
Označenie projektu:  48145-IC-SK-ERASMUS LLP 
Anglický názov:   Mobilities of students, teachers and staff
Slovenský názov:  Mobility študentov, učiteľov a pracovníkov
Doba riešenia:  30.6.2007 - 30.9.2013
Partneri: Erasmus partneri 
Koordinátor projektu: Mgr. Tatiana Žemberyová 
   
 
ERASMUS - Multilateral Programs
   
Ústav inžinierskych štúdií
   
Označenie projektu:   510570-LLP-1-2010-1-SK-ERASMUS-ECDSP
Anglický názov:   Development and Implementation of Common Bachelor's Degree Programme in the European Context (DICBDPEC)
Slovenský názov: Tvorba a implementácia spoločného bakalárskeho študijného programu v európskom kontexte
Doba riešenia: 01.11.2010 - 30.09.2013
Koordinátor za STU: Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD.
   
   
ERASMUS - Intensive Programs
 
Ústav inžinierskych štúdií 
   
Označenie projektu:  11203-1670/BRATISL01 
Anglický názov:   Multilateral Education and Interdisciplinary Approach in European Context (MEIA-EUC) 
Slovenský názov:  Multilaterálne vzdelávanie a interdisciplinárny prístup v európskom kontexte 
Doba riešenia:  01.09.2011 - 31.08.2014
Koordinátor projektu: Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD.
   
Ústav manažmentu
   
Označenie projektu:  IP
Anglický názov:   European Spatial Development Planning
Slovenský názov: Plánovanie európskeho priestorového rozvoja
Doba riešenia: 1.3.2010 - 31.3.2011
Koordinátor projektu: Peter Brokking, KTH Stockholm
Partneri: S, KTH Stockholm
  B, Catholic Uni Leuven
  IT, Sapienza, Uni di Roma
  NL, Uni Utrecht
  IT, Uni di Bicocca Milan
  FR, USTL Lille
  UK, Newcastle University
  IT, Uni di Torino
  P, Uni di Aveir
Koordinátor za STU: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
   
   
ERASMUS - Academic and Structural Networks
   
Strojnícka fakulta
 
Označenie projektu:   ETN-142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW 
Anglický názov:   European Thematic Network for Teaching, Research and Innovations in Computing Education (ETN TRICE)
Slovenský názov:   Európska tematická sieť pre výuku, výskum a inovácie vo vzdelávaní v informatike
Doba riešenia:  1.10.2008 - 30.9.2011
Koordinátor projektu:  Angel Sotirov Smirakov, Angel Kanchev Univeristy of Ruse
Partneri:  BG, ANgel Kanchev University of Ruse
Koordinátor za STU:  prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. 
   
Ústav inžinierskych štúdií
   
Označenie projektu: 155976-LLP-1-2009-DE-ERASMUS-ENW
Anglický názov: University Network for Innovation in Guidance (UNIC)
Slovenský názov: Univerzitná Sieť pre Inováciu v Poradenstve (UNIG)
Doba riešenia: 01. 11. 2009 - 31.10.2012
Koordinátor projektu: Ruprecht Karls-University Heidelberg
Partneri: DE, Ruprecht Karls-University Heidelberg
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Alojz Mészáros, CSc.
Ing. arch. Laura Gressnerová PhD.
Ing. Ivan Prelovský
   
Zdroj: databáza "Prehľad projektov AIS STU".