Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Fakulta elektrotechniky a informatiky
   
Označenie projektu: DAAD/2010-2011
Anglický názov: Audio-Speech Interface for Mobile Devices (ASIDM)
Doba riešenia: 01.01.2010-31.12.2011
Partneri: D, Hochschule Heilbronn
Koordinátor projektu: doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
   
Označenie projektu: DAAD/2011-2012
Anglický názov: Metal oxide nanostructured arrays for gas sensing
Doba riešenia: 01.01.2011-31.12.2012
Koordinátor projektu: prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. 
   
Označenie projektu:   DAAD/2011-2012
Anglický názov: Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications 
Doba riešenia:   01.01.2011-31.12.2012 
Koordinátor projektu: doc. Ing. Marián Veselý, CSc. 
   
   
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
   
Označenie projektu:   DAAD/2010-2011
Anglický názov:   Magnetostructural correlations for the zerofield splitting parameters 
Doba riešenia: 01.01.2010-31.12.2011
Koordinátor projektu:   prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
   
   
Zdroj: databáza "Prehľad projektov AIS STU".