Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
   
Fakulta elektrotechniky a informatiky
   
 Označenie projektu:  ENEN SK-JAP
 Anglický názov:   European Japanese exchange project in nuclear discipline
 Slovenský názov:  Európsko japonský výmenný projekt v jadrovej disciplíne
 Doba riešenia:  01.11.2009- 01.11.2012
 Koordinátor za STU:  doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
   
 Označenie projektu:  INNOTRAIN IT
 Anglický názov:   INNovation TRAINing IT Central Europe
 Slovenský názov:  Inovačný tréning v IT pre oblasť Centrálnej Európy
 Doba riešenia:  1.4.2010-31.12.2012
 Koordinátor za STU:  doc. Ing. Marián Veselý, CSc.
   
Zdroj: databáza "Prehľad projektov AIS STU".