Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Stavebná fakulta
 
 Označenie projektu:
 Anglický názov: Performance Indicators for Health, Comfort and Safety of the Indoor Environment
 Slovenský názov: Indikátory zdravia, pohody a bezpečnosti vo vnútornom prostredí
 Doba riešenia: 01.01.2009 - 31.12.2011
 Koordinátor za STU: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
   
 Označenie projektu: 0055927
 Anglický názov: Integration of principles and procedures of ecological management in East-Slovak Lowlands (Laborec-Uh region) 
 Slovenský názov: Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu na Východoslovenskej nížine (región Laborec - Uh)
 Doba riešenia: 01.01.2008 - 31.12.2011
 Koordinátor za STU: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. 
   
Strojnícka fakulta
   
 Označenie projektu:
 Anglický názov: Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks
 Doba riešenia: 01.04.2011 - 31.7.2014
 Koordinátor za STU: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
   
 Označenie projektu:  
 Anglický názov: V4 Green energy platform 
 Doba riešenia: 01.11.2011 - 31.12.2013
 Koordinátor za STU: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. 
   
Fakulta elektrotechniky a informatiky
   
 Označenie projektu: SMoRE No: 1488 (IAEA)
 Anglický názov: Accelerator Simulation and Theoretical modeling of Radiation Effects (SMoRE)
 Doba riešenia: 01.09.2008 - 14.12.2011
 Koordinátor za STU: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. 
   
 Označenie projektu:
 Anglický názov: Energy for a green society: From sustainable harvesting to smart distribution. Equpiments, materials, design solutions and their applications 
 Slovenský názov: Energia pre zelenú spoločnosť: Od trvalého získavania energie k jej SMART distribúcii. Prístroje, materiály, návrhové riešenia a ich aplikácie
 Doba riešenia: 01.06.2011 - 31.05.2014
 Koordinátor za STU: prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc. 
   
 Označenie projektu: FI6O-CT-2003-508849 
 Anglický názov: Nuclear European Platform of Training and University Organisation - NEPTUNO 
 Slovenský názov: Európska jadrová platforma pre výcvikové a univerzitné organizácie - NEPTUNO 
 Doba riešenia: 01.01.2004 - 31.12.2050
 Partneri: FR, Commisariat a lÉnergie Atomique(CEA),Institut National des Scientes et Techniques Nucléaires(INSTN)
  FR, Technicatome SA
  B, Katholieke Universiteit LEUVEN
  AT, Atominstitut of the Austrian Universities
  FI, Helsinky University of Technology
  ES, Universidad politecnica de Madrid
  S, Kungliga Tekniska Hoegskolan
  S, Uppsala Universitet
  D, Institute for Safety and Reliability GMBH
  D, Universitaet Stuttgart
  SI, University of Ljublana
  CZ. Ustav jaderneho vyskumu
  G, National Technical University of Athens
  UK, The Victoria University of Manchester
 Koordinátor za STU: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
   
 Označenie projektu:  1069 R4 SERPENTE
 Anglický názov: Surpassing Energy Targets through Efficient Public Buildings (SERPENTE) 
 Doba riešenia: 15.12.2011 - 31.12.2014
 Koordinátor za STU: prof. Ing. František Janíček, PhD.
   
Fakulta architektúry
   
 Označenie projektu: 0835 R2
 Anglický názov: Euroscapes - green management plans for Euroepan urban and periurban landscapes
 Slovenský názov: Koncepcia údržby zelene v urbánnych a suburbánnych európskych krajinách
 Doba riešenia: 01.01.2010 -
 Koordinátor za STU: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
   
 Označenie projektu:
 Anglický názov: "Development of recreational activities in protected natural
 Slovenský názov: urbANNAtur "Rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránených územiach"
 Doba riešenia: 20.10.2010 - 31.08.2011
 Koordinátor za STU: prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.
 
Materiálovotechnologická fakulta
 
 Označenie projektu: 6. RP
 Anglický názov: Multivariete optimization of the metal spinning processes-research and development
 Slovenský názov: Viackriteriálna optimalizácia výroby osovo-symetrických rotačných súčiastok z tenkých plechov združeným ohýbaním za rotácie - výskum a vývoj
 Doba riešenia: 01.09.2009 - 31.12.2011
 Partneri: ES, Inpromat Sociedat Cooperativa, Sondika
  SK, Sandrik1895, s.r.o.
 Koordinátor za STU: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
 
 Označenie projektu: TOWARDS COMMON RESEARCH PROJECT
 Anglický názov: Towards common reserach project in area CA technologies in Machining
 Slovenský názov: Spoločný vedecký projekt v oblasti CA technológií obrábania
 Doba riešenia: 01.10.2008 - 31.12.2011
 Partneri: UK, Delcam PLC, Birmingham, UK
 Koordinátor za STU: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
   
Ústav manažmentu
   
 Označenie projektu: 2CE174P4
 Anglický názov: Circular Flow Land Use Management
 Slovenský názov: Recyklácia v manažmente funkčného využitia územia
 Doba riešenia: 01.03.2010 - 28.02.2013
 Partneri:

PL, Insitute for Ecology of Industrail Areas

  CZ, MÚ Ústí nad Labem
  AT, Magistrat Voitsberg
  IT, Asti
  SK, MÚ Trnava
 Koordinátor za STU: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
   
 Označenie projektu:
 Anglický názov: Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe: Evidence Based Strategic Options
 Slovenský názov: Metropolizácia and Polycentrický rozvoj v strednej Europe: Strategické možnostu na základe evidenčných údajov
 Doba riešenia: 30.9.2010 - 31.5.2012
 Koordinátor za STU: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. 
   
 Označenie projektu: N00042, CIDEP 
 Anglický názov: Types of Settlement Structures for Urban Growth of the City 
 Slovenský názov: Typy sídelných štruktúr pre územný rast mesta
 Doba riešenia: 01.02.2010 - 31.01.2011
 Partneri: AT, Magistrat Wien
  SK, Mestský úrad Bratislava
 Koordinátor za STU: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.