Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Stavebná fakulta
   
Označenie projektu:   NFATEC UK 01/B/F/PP/129-438
Anglický názov:   NFATEC – A New Flexible Approach to Training for Engineers in Construction
Slovenský názov:   NFATEC – Nový a flexibilný prístup k vzdelávaniu inžinierov v stavebníctve
Doba riešenia: 01.12.2002 - 30.01.2006
Koordinátor projektu:  University of Sheffield
Partneri: Greece , Institute of Continuing Training and Education for the Members of TCG
Hungary , Budapest University of Technology
and Economics, Budapešť
Greece , Technical Chamber of Greece, Atény
Belgium , Centre Information Acier, Brusel
Spain , Fundacion Universidad de Oviedo
United Kingdom , Steel Construction Institute, Ascot
Austria , Application Centre for Mixed Building Technology, Innsbruck
United Kingdom , Epistemics, Sheffield
Koordinátor za STU: Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Označenie projektu:   IRL/03/B/F/LA-153180
Slovenský názov: Tvorba E-learning CD v 7 jazykoch
Doba riešenia: 06.12.2003 - 31.12.2006
Koordinátor projektu:  Hibernia Dublin
Partneri: Ireland , Letterkenny Institute of Technology-Ireland
Ireland , Blanchardstown Institute of technology Dublin
Sweden , Halmstad University-Sveden
Germany , ComEAST-Magdeburg
Italy , Associazione SINTES- Italy
Spain , Universidad de Salamanca
Switzerland , SOL -Swiss
Koordinátor za STU: doc. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Označenie projektu:  401SK04AFPL/401223
Anglický názov:   Practical Placements for Slovak University Students/2
Slovenský názov:   Praktické stáže pre vysokoškolákov zo Slovenska/2
Doba riešenia: 10.10.2004 - 30.06.2006
Koordinátor projektu: Ing. arch. Valéria Lesňákova

Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
Označenie projektu:   SK/04/A/F/PL-401220
Anglický názov:   SUWAM - Sucessful Way through the Training to the EU Market
Slovenský názov:   Odborná príprava študentov STU v Európe
Doba riešenia: 01.07.2004 - 31.03.2006
Koordinátor projektu:  doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
Označenie projektu:  CZ/04/B/P/PP/168012
Anglický názov:   Elefants - E-learning for acquring new types of stills
Slovenský názov:   Slony - Vzdelávanie pre získanie nových schopností
Doba riešenia: 01.10.2004 - 31.03.2007
Koordinátor projektu:  ČVUT Praha
Partneri: Slovenia, Univerzita v Mariboru
Poland , Politechnika Poznanska
Czech Republic , Alcatel Czech
France , ISEP Paris
Slovakia , Združenie pre CZV Bratislava
Czech Republic , CELN Praha
Czech Republic , Hospodařska komora
Germany , Alcatel SEL Stuttgart
Koordinátor za STU: Prof. Ing. Pavol Podhradský, CSc.
Označenie projektu:  2004-146157c
Anglický názov:   Microteaching
Slovenský názov:  Výučba mikroelektroniky
Doba riešenia: 01.10.2004 - 01.10.2007
Koordinátor projektu:  AACHEN University
Partneri: Germany , AACHEN University
Koordinátor za STU: Doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
Označenie projektu:  2005/Sk/05/B/F/PP - 177435
Anglický názov:   Teaching and Learning in Virtual Learning Enviroments for Water Managment
Slovenský názov:  Vyučovanie a vzdelávanie cez virtuálne vzdelávacie prostredie pre Walter manažments
Doba riešenia: 01.10.2005 - 30.09.2007
Koordinátor projektu:  doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
Označenie projektu:  SR/05/A/F/PL/5032119
Anglický názov:   Development of European Labor Market Through the Knowledge Gained from the Student mobilities
Slovenský názov:  Tvorba europskeho trhu prace pomocou vedomostí získaných zo študentských mobilít
Doba riešenia: 01.07.2006 - 31.12.2007
Koordinátor projektu: doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
Označenie projektu:  DK/05/B/F/PP-145517
Anglický názov:   Safety on machinery
Slovenský názov:  Bezpečnosť strojov
Doba riešenia: 01.10.2005 - 31.09.2007
Koordinátor projektu:  Denmark, Industri Tech A/S
Koordinátor za STU: doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.

Strojnícka fakulta
 
Označenie projektu:  FIP-TREET
Anglický názov:   Financial Institutions Personnel Training in the Concepts of Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies for the Evaluation of Relevant Projects
Slovenský názov:  Tréning personálu finančných inštitúcií o koncepcii obnoviteľných zdrojov energií a technológií energetických účinností pre hodnotenie očakávaných projektov
Doba riešenia: 22.10.2004 - 22.10.2007
Koordinátor projektu:  Edöcs Ottó - Managing Director
Partneri: Greece, Centre for Renewable Energy Sources
Greece, Centre for Renewable Energy Sources
Germany, Zentrum fur Rationelle Energieanwendung
Poland, Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia
Romania, Universitae Politehnica din Bucuresti
Hungary, CIB Kozépeurópai Nemzetkozi Bank Rt
Hungary, CIB Kozépeurópai Nemzetkozi Bank Rt
Koordinátor za STU: prof. Ing. Havelský Václav, PhD.
Ing. Čurka Daniel, Ing. Krajči Igor
Ing. Füri Belo 
Označenie projektu:  EVLM
Anglický názov:   European Virtual Laboratory of Mathematics
Slovenský názov:  Európske virtuálne laboratórium matamatiky
Doba riešenia: 01.01.2006 - 31.12.2008
Koordinátor projektu:  Velichová Daniela, doc. RNDr. CSc.
Označenie projektu:  N/03/B/F/PP/165.011 
Anglický názov:   dMath - Building a European Database of Mathematical e-learning Modules
Slovenský názov:   Vybudovanie európskej databázy matematických e-learningových modulov
Doba riešenia: 1.10. 2003 - 1.10. 2006
Koordinátor projektu:  Buskerud University College, Nórsko
Partneri: Norway, Hogskole I Buskerud Kongsberg
Czech Republic, Česká technická univerzita v Praze
Germany , Soft4Science Mnichov
Spain, Universidad pontificia comillas de Madrid
Finland, Pohjois-savo polytechnic
Koordinátor projektu:  Velichová Daniela, doc. RNDr. CSc.