Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

Aktuálne informácie k prihláškam na ÚM STU

  1. Všetci uchádzači k prihláške na štúdium doložia neoverené kópie (skeny) dokumentov v elektronickej podobe (vo formáte pdf) prostredníctvom online prihlášky v Akademickom informačnom systéme v sekcii Dokumenty. Overené dokumenty a potvrdenia doručia na študijné oddelenie ÚM STU neskôr, keď to situácia dovolí, najneskôr na zápis.  
  2. Maturanti, ktorí končia v školskom roku 2020/2021, vysvedčenie z posledného ročníka a maturitné vysvedčenie prinesú po maturitnej skúške, najneskôr na zápis.

 

Bakalárske štúdium

 

Inžinierske štúdium

 

Doktorandské štúdium