Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

Bakalárske štúdium

 

Inžinierske štúdium

Doktorandské štúdium

  • študijné programy na ÚM STU
  • prijímacie konanie v akademickom roku 2019/2020 
   • harmonogram prijímacieho konania na doktorandské ŠP priestorové plánovanie
   • ďalšie podmienky prijímania na doktorandské ŠP priestorové plánovanie
  • poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre akad. rok 2019/2020 
  • podanie prihlášky - elektronicky (vstup do e-prihlášok) alebo písomne na tlačive Ševtu (od 1. 4. 2019)
  • školné a poplatky spojené so štúdiom pre akad. rok 2019/2020