Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

Aktuálne informácie k prihláškam na ÚM STU

  1. Všetci uchádzači k prihláške na štúdium doložia neoverené kópie (skeny) dokumentov v elektronickej podobe (vo formáte pdf) prostredníctvom online prihlášky v Akademickom informačnom systéme v sekcii Dokumenty. Overené dokumenty a potvrdenia doručia na študijné oddelenie ÚM STU neskôr, keď to situácia dovolí, najneskôr na zápis.  
  2. Maturanti, ktorí končia v školskom roku 2019/2020, vysvedčenie z posledného ročníka a maturitné vysvedčenie prinesú až na zápis.
  3. Termíny odovzdávania prihlášok zostávajú nezmenené.
  4. Podobné podmienky platia aj pre prijímacie konanie na inžinierske a doktorandské štúdium.
  5. Na bakalárske a inžinierske štúdium prijímame bez prijímacej skúšky.

 

Bakalárske štúdium

 

Inžinierske štúdium

 

Doktorandské štúdium