Prejsť na obsah
Študenti

Hodnoty základu na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom. 

Školné a poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora platná pre príslušný akademický rok: 

Dokumenty na stiahnutie: