Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

 

INŠTITÚT
CELOŽIVOTNÉHO
VZDELÁVANIA STU

 

JAZYKOVÉ CENTRUM ICV STU

           

Logo JC

 

Kurz slovenského jazyka 

Inštitút celoživotného vzdelávania Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ICV STU) pripravil  Intenzívny kurz slovenského jazyka, ktorý bude prebiehať od 01.04.2022 do 31.08.2022. Výučba bude prebiehať 5 hodín denne, 5 dní v týždni. Cena za 500 vyučovacích hodín je 1.250 EUR. Študenti po skončení kurzu môžu pokračovať v štúdiu na vybranej fakulte STU, alebo na inej univerzite v Slovenskej republike. Prihlásenie na kurz je prostredníctvom     online prihlášky.

Online prihláška od 01.03.2022

Upozornenie pre záujemcov o štúdium slovenského jazyka

Inštitút celoživotného vzdelávania Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ICV STU) sa na základe negatívnych skúseností rozhodol, že v budúcnosti nebude spolupracovať so žiadnymi agentúrami ani tretími osobami, ktoré sa snažia sprostredkovať cudzím štátnym príslušníkom z krajín mimo Európskej únie jazykovú prípravu slovenského jazyka na Jazykovom centre ICV STU.

Záujemcovia o štúdium slovenského jazyka môžu svoje prihlášky spolu s prílohami zasielať priamo na adresu: jazykove.centrum@stuba.sk.

Upozorňujeme študentov, aby platby realizovali výlučne na účet STU uvedený na prihláške a platby vykonávali zo svojich účtov a nepoužívali k platbám účty tretích osôb alebo spoločností.

 

KONTAKT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Inštitút celoživotného vzdelávania STU
Jazykové centrum
Vazovova 5
812 43 Bratislava
E-mail: jazykove.centrum@stuba.sk
Tel.: +421 917 669 198 (Ing.arch. Laura Gressnerová, PhD.)