Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Kontakt:

 Ing.arch. Laura Gressnerová, PhD.

Adresa:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Inštitút celoživotného vzdelávania STU

Jazykové centrum

Vazovova 5, 812 43 Bratislava

1. posch., blok E, miestnosť E 206

Web:

www.jazykovecentrum.stuba.sk

Tel.:

+421 917 669 198 (Ing.arch. Laura Gressnerová, PhD.)

E-mail:

jazykove.centrum@stuba.sk