Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Informácia o možnosti absolvovania prestížneho medzinárodného testu z angličtiny

            Jazykové centrum STU v spolupráci so spoločnosťou Your Choice, ktorá má uzavretú zmluvu s ETS Global ponúka služby v oblasti testovania cudzích jazykov, ako aj  možnosť získania medzinárodne uznávaného certifikátu TOEIC.

            Test TOEIC je test z pracovnej angličtiny, ktorú využívajú zamestnávatelia na celom svete pri prijímaní nových zamestnancov. Podľa výsledku testu dokážu zamestnávatelia presne určiť, aká je úroveň uchádzačov a na pohovor si pozvú iba tých, ktorí spĺňajú jazykové kritéria. Je vhodný predovšetkým pre budúcich absolventov vysokých škôl pred ich vstupom na trh práce.

             Hlavné výhody TOEIC testu:

- nevyžaduje špeciálnu prípravu vopred;

- nevyžaduje stanovenie jazykovej úrovne uchádzača pred pristúpením k testu;

- otázky v teste sú založené na autentických situáciách z každodenného života a práce;

- výsledky skúšky sú hodnotené v škále 10 – 990 bodov, vďaka čomu je skúška vždy        zvládnutá;

- získanie certifikátu, vďaka ktorému budú mať absolventi výhodu na trhu práce;

- uchádzači o študentské mobility prostredníctvom testu získajú informáciu o svojich     jazykových    vedomostiach a zručnostiach a ubezpečia sa v tom, či zvládnu štúdium v zahraničí v cudzom jazyku;

- pri veľkom počte uchádzačov o študentské mobility môže úspešné absolvovanie TOEIC   testu   zvýhodniť jednotlivých uchádzačov;

- test je rozdelený do dvoch častí: listening comprehensionreading comprehension;

 Cena testu TOEIC je 10 Eur.Výsledky dostanete v elektronickej forme V prípade Vášho záujmu si môžete zakúpiť aj medzinárodný certifikát za zvýhodnenú cenu 75Eur.

 Výsledky testu sú dôverné a nebudú zverejnené.

 Okrem vyššie uvedených testov v akcii je možnosť prihlásiť sa aj na test TOEIC Speaking a TOEIC Writing.

 .

 Viac informácií nájdete na stránkach www.etsglobal.org/Sk/Slk/Certifikaty-a-Príprava/Certifikáty-TOEIC-R-Listening-and-Reading.

Informácia o možnosti absolvovania prestížneho medzinárodného   testu z nemeckého jazyka WIDaF® Basic

Tento test pozostáva zo 70 otázok z autentických situácií z každodenného života a pracovného  prostredia

Slovná zásoba a štruktúry

30 otázok : (Reisen, Hotels, Restaurant, Geschäftsleben, Training, Management)

Čítanie s porozumením

10 otázok : (Notizen, Angaben, kurze Texte,....)

Porozumenie počutého textu

30 otázok : (Bildbeschreibungen, allgemeine  Aussagen, Dialoge,....)

Tieto otázky sa týkajú nasledovných situácií a tém: (kurze Briefe und Texte, E-Mails, Telefongespräche und Nachrichten, Small Talk im Bűro, Meetings, Trainings, Management, Produktbeschreibung usw.)