Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

 

 

INŠTITÚT
CELOŽIVOTNÉHO
VZDELÁVANIA STU

 

JAZYKOVÉ CENTRUM ICV STU

           

Logo JC

MODULOVÉ KURZY so zameraním na získanie a prehĺbenie odborných vedomostí  pre absolventov stredných škôl, študentov vysokých škôl a ďalších záujemcov o štúdium technických odborov. Vzdelávanie sa  realizuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku.  Minimálny počet účastníkov kurzu je 8. Prihlásiť sa je možné počas celého akademického roka.

  • Kliknutím na názov Opis kurzu zobrazí sa učebný plán a učebné osnovy.
  • Kliknutím na názov Prihláška otvorí sa registračný formulár príslušného kurzu.

MODULY ZAMERANÉ NA PRÍPRAVU ŠTÚDIA TECHNICKÝCH ODBOROV

Názov kurzu / Modulu

Opis kurzu a Prihláška

Modul MATEMATIKA I                                     
Opis kurz
Prihláška
Modul MATEMATIKA II                                      
Opis kurzu
Prihláška
Modul FYZIKA I
Opis kurzu
Prihláška
Modul FYZIKA II
Opis kurzu
Prihláška
Modul  CHÉMIA
Opis kurzu
Prihláška
Modul ZÁKLADY PRÁCE PC
Opis kurzu
Prihláška
Modul STATIKA
Opis kurzu
Prihláška
Modul PRUŽNOSŤ
Opis kurzu
Prihláška
Modul INFORMATIKA
Opis kurzu
Prihláška
Modul ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO
Opis kurzu
Prihláška
Modul GEOLÓGIA
Opis kurzu
Prihláška

KONTAKT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Inštitút celoživotného vzdelávania STU
Jazykové centrum
Vazovova 5
812 43 Bratislava
E-mail: jazykove.centrum@stuba.sk
Tel.: +421 917 669 198 (Ing.arch. Laura Gressnerová, PhD.)