Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

 

INŠTITÚT
CELOŽIVOTNÉHO
VZDELÁVANIA STU

 

JAZYKOVÉ CENTRUM ICV STU

           

Logo JC

AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

Letný semester

Začiatok kurzov – február 2018

Termín podania prihlášky 31. 01. 2018
Prihlásiť sa môžete na: jazykove.centrum@stuba.sk

 Jazykové kurzy

  • Kliknutím na Prihláška + termíny sa otvorí formulár prihlášky.

Názov kurzu

Úroveň

Termín

Hodina

Prihláška

ANGLICKÝ JAZYK
A1
pondelok a streda
15.30 – 17.00
kurz AJA1
Prihláška + Termíny
ANGLICKÝ JAZYK
A2
pondelok a streda
17.00 – 18.30
kurz AJA2
Prihláška + Termíny
ANGLICKÝ JAZYK
B1
utorok a štvrtok
16.30 – 18.00
kurz AJB1
Prihláška + Termíny
ANGLICKÝ JAZYK
B2
utorok a štvrtok
18.00 – 19.30
kurz AJB2
Prihláška + Termíny
NEMECKÝ JAZYK
A1
pondelok a streda
18.15 – 19.45
kurz NJA1
Prihláška + Termíny
NEMECKÝ JAZYK
A2
pondelok a streda
18.15 – 19.45
kurz NJA2
Prihláška + Termíny

Kurzy slovenského jazyka

  • Kliknutím na Názov kurzu / Modulu zobrazí sa učebný plán a učebné osnovy.
  • Kliknutím na Prihláška otvorí sa formulár prihlášky pre jednotlivé kurzy.        

 

KURZY SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE ZAHRANIČNÝCH ÚČASTNÍKOV

Názov modulu

Opis kurzu

Prihláška

MODUL SLOVENSKÝ JAZYK  A
Opis kurzu
MSJ/A
MODUL SLOVENSKÝ JAZYK  B
Opis kurzu
MSJ/B
MODUL INTENZÍVNY SLOVENSKÝ JAZYK
Opis kurzu
MSJ/IN

Organizácia výučby

Výučba sa uskutočňuje predpoludním a popoludní. Študijné skupiny 8 – 14 osôb.  Lektori kvalifikovaní na výučbu cudzích jazykov. Tradícia vo výučbe jazykov od roku 1989.

Metódy

Prednášky (výklad teórie), demonštračné formy  (ukážky vykladanej látky na konkrétnych príkladoch), tímová práca (dialógy, situačné hry), samostatná práca študentov, individuálne štúdium.

Priebežné  hodnotenie 

Testy, ústna komunikácia

Záverečné hodnotenie 

Test (s úspešnosťou nad  60%) a riadený rozhovor.      

Technické vybavenie, učebné pomôcky 

Moderné klimatizované učebne v centre mesta. Pracovné stoly, PC, spätné projektory, plátna, prehrávače, flipchart, doplňujúce texty vo forme tlačenej, CD, on-line, dataprojektor.     

Po úspešnom absolvovaní kurzu účastník získa osvedčenie.

 

KONTAKT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Inštitút celoživotného vzdelávania STU
Jazykové centrum
Vazovova 5
812 43 Bratislava
E-mail: jazykove.centrum@stuba.sk
Tel.: +421 917 669 198 (Ing.arch. Laura Gressnerová, PhD.)