Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

 

INŠTITÚT
CELOŽIVOTNÉHO
VZDELÁVANIA STU

 

JAZYKOVÉ CENTRUM ICV STU

           

Logo JC

AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

 

Začiatok kurzov – september 2018

Termín podania prihlášky 17. 09. 2018
Prihlásiť sa môžete na: jazykove.centrum@stuba.sk

 Jazykové kurzy

 Kurzy slovenského jazyka

 Modulové kurzy

 

KONTAKT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Inštitút celoživotného vzdelávania STU
Jazykové centrum
Vazovova 5
812 43 Bratislava
E-mail: jazykove.centrum@stuba.sk
Tel.: +421 917 669 198 (Ing.arch. Laura Gressnerová, PhD.)