Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Logo JC

INŠTITÚT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Jazykové centrum poskytuje v akademickom roku 2016 /2017 kurzy cudzích jazykov pre študentov, zamestnancov STU a ďalších záujemcov.

PRIHLÁŠKA
PRIHLÁŠKA na jazykové kurzy

!!! NOVINKA !!!
Intenzívny kurz anglického jazyka pre stredne pokročilých

VOĽNÉ MIESTA
Voľné miesta v kurzoch cudzích jazykov v letnom semestri 2017

Harmonogramy kurzov  pre  jednotlivé skupiny účastníkov  ̶  termín podania prihlášky do 31. 01. 2017.*

Termín kurzov (deň, hodinu) je možné prispôsobiť podľa požiadaviek záujemcov o kurz pri minimálnom počte 6 osôb. Požiadavku o zmenu termínu (deň, hodinu) uveďte v prihláške.

 I

 Kurz  ANGLICKÝ JAZYK (AJ)

 Harmonogram ANGLICKÝ JAZYK LS 2016/2017

 II.

 Kurz  NEMECKÝ JAZYK (NJ)

  Harmonogram NEMECKÝ JAZYK LS 2016/2017

III.

 Kurz  RUSKÝ JAZYK (RJ)

Harmonogram RUSKÝ JAZYK LS 2016/2017

 IV.

 Kurz  ŠPANIELSKY JAZYK (ŠJ)

  Harmonogram ŠPANIELSKY JAZYK LS 2016/2017

 V. 

 Kurz FRANCÚZSKY JAZYK (FJ)

  Hamonogram FRANCÚZSKY JAZYK LS 2016/2017

 VI.

 Kurz  MAĎARSKÝ JAZYK (MJ)

  Harmonogram MAĎARSKÝ JAZYK LS 2016/2017

 VII.

 Kurz  CHORVÁTSKY JAZYK (CHJ)

  Hamonogram CHORVÁTSKY JAZYK LS 2016/2017

Organizácia výučby

Výučba sa uskutočňuje predpoludním a popoludní. Študijné skupiny 6 – 14 osôb.  Lektori kvalifikovaní na výučbu cudzích jazykov. Tradícia vo výučbe jazykov od roku 1989.

Metódy

Prednášky (výklad teórie), demonštračné formy  (ukážky vykladanej látky na konkrétnych príkladoch), tímová práca (dialógy, situačné hry), samostatná práca študentov, individuálne štúdium.

Priebežné  hodnotenie 

Testy, ústna komunikácia

Záverečné hodnotenie 

Test (s úspešnosťou nad  60%) a riadený rozhovor.      

Technické vybavenie, učebné pomôcky 

Moderné klimatizované učebne v centre mesta. Pracovné stoly, PC, spätné projektory, plátna, prehrávače, flipchart, doplňujúce texty vo forme tlačenej, CD, on-line, dataprojektor.     

Po úspešnom absolvovaní kurzu účastník získa osvedčenie.

*Poznámka: Pri výbere jazykového kurzu kliknite na jednotlivé odkazy - harmonogram výučby zvoleného jazykového kurzu


KONTAKT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Inštitút celoživotného vzdelávania STU
Jazykové centrum
Vazovova 5
812 43 Bratislava
E-mail: jazykove.centrum@stuba.sk
Tel.: +421 917 669 198 (Ing.arch. Laura Gressnerová, PhD.)