Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

PRACOVNÁ VERZIA - 20. sept. 2019

CIEĽ KURZU

Cieľom kurzu je prehĺbiť znalosti z oblasti ekonomických a finančných analýz a to v stanovej špecializovanej oblasti. 

Cieľová skupina stredný a vyšší manažment podnikov, vlastníci, úverový špecialisti, odborní zamestnanci štátnej správy, študenti, záujemcovia o stav a vývoj ekonomiky firmy.

 

OBSAH KURZU (špecializácia železničná doprava)

 1. Analýza údajov finančného účtovníctva konkrétneho železničného dopravcu (opakovanie ekonomická analýza 1: praktický rozbor, ukazovatele,..)
  1. Náklady: priame a nepriame náklady železničných podnikov, 
   • odpisovanie - formy účtovného a daňového odpisovania dlhodobého hmotného majetku železničných podnikov,
   • finančná analýza ex post železničných podnikov, 
   • spoločné náklady a ich priraďovanie k jednotlivým produktom v železničnej doprave
   • spoplatňovanie železničnej infraštruktúry v krajinách EÚ
  2. Príjmy a zisky: výpočet disponibilného zisku železničných podnikov

  Lektor:  Ing. Elena Moravčíková PhD, doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD. 

   Dĺžka kurzu: 18 hodín / 3 dni po 6 hod.

   Cena: 120 EUR,- * 

    

   *Kurz bude otvorený v prípade záujmu minimálne 8 uchádzačov.

    
    

   Kontakt

   Ing. Miroslav Babinský
   vedúci oddelenia
   projektový manažér
   e-mail: miroslav.babinsky@stuba.sk
   tel.: +421 917 669 548