Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Centrum výpočtovej techniky STU je informačným pracoviskom, ktorého poslaním je poskytovať komplexné služby a zabezpečovať prevádzku centrálneho výpočtového systému pre všetky fakulty, univerzitné pracoviská a účelové zariadenia STU. CVT zabezpečuje vytváranie a prevádzku počítačovej siete STU a vydáva povolenia na pripojenie zariadení na túto sieť. Zabezpečuje analýzu, projektovanie a vývoj informačných systémov na univerzitnej úrovni. Plní úlohy vyplývajúce z budovania a údržby informačného systému STU. Spolupracuje s výpočtovými strediskami fakúlt, koordinuje fakultné informačné systémy. Zodpovedá za dodržiavanie záväzných číselníkov a iných jednotiacich prvkov. Usmerňuje postup v oblasti licencií programových prostriedkov používaných na STU.
Na čele CVT STU je riaditeľ. Činnosť CVT metodicky usmerňuje rada pre informačné a komunikačné technológie.