Prejsť na obsah
Verejnosť

Volkswagen Slovakia (VW SK) v spolupráci so Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave rozbieha pilotný projekt duálneho bakalárskeho štúdia v automobilovom priemysle. Ide o profesijne orientovaný štvorročný program s nadštandardnou dĺžkou praxe priamo v bratislavskom závode. Projekt odštartuje v septembri 2017. ,,Po úspešnom štarte Duálnej akadémie, ktorú sme vlani otvorili s našimi partnermi, zavádzame duálne vzdelávanie aj do vysokoškolského štúdia. Bakalár v automobilovom priemysle dôkladne pripraví absolventov pre potreby praxe. Budeme ich čoraz viac potrebovať najmä v súvislosti so zavádzaním nových technológií," povedal Eric Reuting, člen predstavenstva VW SK pre personálnu oblasť. Takmer polovicu štúdia bude tvoriť prax vo Volkswagene Slovakia. Poslucháčovi počas celého programu prináleží mesačné podnikové štipendium v závislosti od dosiahnutých výsledkov. ,,V podnikoch je dopyt po bakalároch orientovaných pre potreby praxe, ale na trhu práce takí jednoducho nie sú. Aj to mizivé percento absolventov, ktorí nepokračujú na druhom stupni štúdia, je pre prax aj tak väčšinou nepoužiteľné, keďže nemajú požadované zručnosti vo svojom odbore. Aj preto sme sa rozhodli pripraviť v spolupráci s Volkswagenom Slovakia tento pilotný projekt," uviedol Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave.