Prejsť na obsah
Verejnosť

CVTI SR, SAV a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili tento rok 23. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2019.
Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov  sa uskutočnilo dňa 16. júna 2020 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
Slávnostného oceňovania sa zúčastnil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Kategórie a ich víťazi:

Vedec roka
RNDr. Peter Skyba, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV
 
Mladý vedecký pracovník
RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD., UCM v Trnave

Inovátor roka
prof. Ing. Ján Híveš, PhD., STU v Bratislave

Technológ roka
prof. Ing. Emil Spišák, CSc., TU v Košiciach

Osobnosť medzinárodnej spolupráce
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Viac si prečítate ne:
https://www.quark.sk/vedec-roka-sr-2019/