Prejsť na obsah
Verejnosť

Janette Štefánková, moderátorka: „Slováci aj naďalej najčastejšie užívajú marihuanu a metamfetamín. Uvádza sa to v správe Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť. Aj napriek tomu, že čoraz viac závislých sa lieči, dvadsaťpäť Slovákov každý rok na následky užívania zomrie.“
Zuzana Navrátilová, redaktorka: „Marihuana, metamfetamín. Tieto pomerne lacné nelegálne látky vlani dominovali medzi Slovákmi. Obľúbené boli aj kombinácie lieku proti bolesti s alkoholom.“
Imrich Šteliar, Národné monitorovacie centrum pre drogy: „Nie sú to len mladí ľudia. Drogy užívajú takisto aj staršie vekové kategórie. Hlavne napríklad pokiaľ ide o zneužívanie liekov, tam dominujú ženy v tej vekovej skupine okolo tých štyridsať, pričom inde teda väčšinou sú to tí muži.“
Zuzana Navrátilová: „Tomáš Mackuľak s kolegami chemikmi každoročne analyzuje odpadové vody na Slovensku. V čistiarni odoberie vzorku a takto dokážu nájsť až tridsať rôznych drog. V bratislavskej Petržalke napríklad z najviac pervitínu. V Starom meste drahší kokaín. V odpadových vodách dokážu identifikovať aj u Slovákov najobľúbenejšiu marihuanu.“
Tomáš Mackuľak, chemik STU: „Marihuana sa analyzuje priamo THC metabolit sekundárny, na základe ktorého je možné potom vypočítať aj spotrebu. Takže my vieme odhadnúť tú určitú spotrebu na základe tých analýz tých odpadových vôd.“
Zuzana Navrátilová: „Stále viac štátov využíva cannabis na medicínske účely. Okrem Českej republiky ju na tento účel legalizovali aj Nemci či Rakúšania, tiež niekoľko štátov USA. O zmene trestného zákona hovorí aj Slovensko. Jeho konkrétna podoba známa nie je. No nie je vylúčené, že ak v budúcnosti u Slováka nájdu malé množstvo marihuany, bude sa na to pozerať ako na priestupok a nie na trestný čin. Podľa odborníkov sa však na zmenu musíme ešte pripraviť minimálne tak, ako v Česku.“
Imrich Šteliar: „V Čechách je veľké množstvo nízkoprahových organizácií, ktoré sa zapodievajú s týmito užívateľmi. V Portugalsku takisto majú odradzovacie komisie. To znamená, že keď niekoho chytia s drogou, tak ide pred takúto komisiu a posúdi ho lekár, posúdi ho sociálny pracovník, posúdi ho policajt.“
Zuzana Navrátilová: „V Európe sa podľa správy objavili aj nové takzvané psychoaktívne látky. Vlani sa ich v Európskej únii objavilo šesťdesiatšesť. Na Slovensku ich dostupnosť najmä cez internet je čo raz jednoduchšia.“