Prejsť na obsah
Verejnosť

Viliam Stankay, moderátor: „Vysoké školy a študenti protestujú proti novele vysokoškolského zákona. Najnovšie ju odmietla aj akademická obec Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Študenti Filozofickej fakulty Univerzity Komenského zorganizovali protest v uliciach Bratislavy.“

Miroslav Řádek, redaktor: „Univerzity opakovane protestujú proti zmenám, ktoré presadzuje ministerstvo školstva. Spoločné rokovania uviazli na mŕtvom bode, školy sa preto rozhodli verejne protestovať.“

Marek Števček, rektor Univerzity Komenského: „Nálady sú pomerne radikálne a naozaj také, ktoré si ťažko pamätáme za ostatných tridsať rokov. My všetku energiu momentálne venujeme tomu, aby novela bola stiahnutá.“

Miroslav Řádek: „Vysoké školy, ako aj zástupcovia študentov kritizujú nielen obsah novely, ale aj spôsob jej prerokovávania.“

Filip Šuran, predseda Študentskej rady vysokých škôl: „My sme boli veľmi zaskočení tým, že dokonca nám ešte dva dni predtým poslali také úvodné znenie tej novely, ale o dva dni v rámci medzirezortného pripomienkového konania už bola zverejnená úplne iná novela.“

Miroslav Řádek: „Ministerstvo školstva deklaruje otvorenosť k rokovaniu o pripomienkach novely zákona.“

Svetlana Síthová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR: „Všetci sa zhodujeme jednohlasne, a nielen v rámci Slovenska, ale aj anály zo zahraničia nám hovoria o tom, že naše vysoké školy potrebujú urobiť krok dopredu.“

Miroslav Řádek: „Univerzitám prekáža nový spôsob voľby a odvolávania rektorov. Tých by po novom mala voliť okrem akademického senátu aj správna rada, časť jej členov by menovalo ministerstvo. Podľa protestujúcich študentov novela zákona zásadne politizuje vysoké školstvo.“

Lucia Chudá, členka Akademického senátu FiF UK: „Sa mi nepáči predkladaná novela vysokoškolského zákona. Nesúhlasím s tým, aby sa vytvorila správna rada, kde budú nominanti, priami nominanti ministra školstva. Nie je teda presne určené, kto to má byť a aké sú ďalšie podmienky napríklad odvolávania a tak ďalej.“

Ivan Dominik Greguš, člen Akademického senátu FiF UK: „Pokiaľ budú zástupcovia ministerstva školstva na čele správnych rád, tak to môže vytvoriť taký ten nebezpečný precedens toho, že jeden človek osobne bude mať možnosť kontrolovať naozaj omnoho väčší podiel toho, čo sa deje na univerzitách.“

Miroslav Řádek: „Okrem stiahnutia novely vysokoškolského zákona protestujúci študenti požiadali o stretnutie aj prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú.“