Prejsť na obsah
Verejnosť

Ľudská spoločnosť v súčasnosti čelí závažnej spoločenskej dileme: Čo bude po pandémii covid-19 s našou ekonomikou? Ako čeliť ďalším globálnym výzvam, ako je klimatická zmena?

Interdisciplinárny vedný odbor ekologická ekonómia sa zaoberá interakciou človeka v prírode a možnými stratégiami adaptácie na globálne zmeny. Jeho podstatou je spoločenská dimenzia globálnej zmeny, teda skúmanie faktorov zmeny individuálneho i kolektívneho správania za účelom transformácie spoločnosti k udržateľnej ekonomike a ochrane klímy.

Nárast globálnej teploty o 2 °C, je za pokracujúceho trendu sveta reálny. Vystavujeme sa tak riziku spustenia kaskády synergicky pôsobiacich mechanizmov, ktoré prestaneme byt schopní kontrolovať tak, ako nevieme kontrolovat expanziu vírusu. Nastal teda čas na zmenu?

Prednáška sa kvôli mimoriadnej situácii koná opäť bez prítomnosti publika. Záznam z podujatia bude dostupný 16. februára 2021 na YouTube CVTI SR.

Prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD., sa zaoberá manažmentom globálnej zmeny, predovšetkým zmenou správania s cieľom transformácie spoločnosti k udržateľnosti a ochrane klímy. Vedie Oddelenie strategických environmentálnych analýz SLOVAKGLOBE, ktoré je spoločným pracoviskom Ústavu ekológie lesa SAV a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Vedie Laboratórium experimentálnych spoločenských vied, ktoré sa zaoberá simuláciami zmeny správania a prechodu na uhlíkovo neutrálnu spoločnosť a prednáša na Slovenskej technickej univerzite.

Viac si prečítate na:

https://www.quark.sk/udrzatelna-ekonomika-v-turbulentnych-casoch/