Prejsť na obsah
Verejnosť

Na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave pôsobí ďalší hosťujúci profesor. Je ním Martin Wollensak z univerzity v nemeckom Wismare, kde sa na tamojšej Fakulte architektúry a dizajnu venuje najmä oblasti trvalo udržateľnej architektúry.
Nového hosťujúceho profesora schválila už v stredu 13. júna Vedecká rada STU. V súčasnosti na univerzite pôsobí 12 hosťujúcich profesorov zo Slovenska a zahraničia.
Rektor STU Robert Redhammer pri tejto príležitosti podporil úsilie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) zachovať súčasný stav pri obsadzovaní funkčných miest profesorov a docentov, ktorý už umožňuje prijímanie odborníkov z praxe a akademikov zo zahraničia. SRK v tejto súvislosti pripomienkoval Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV).
Redhammer naznačil, že v prípade navrhovaných legislatívnych zmien rezortom školstva, ktoré by umožňovali vysokým školám nedodržať kritéria na menovanie profesorov, by to mohli niektoré školy zneužiť. Pre zlepšenie kvality vysokých škôl vníma ako kľúčové skôr rozčlenenie, hodnotenie a financovanie profesorov podľa ich konkrétneho spoločenského poslania. "Takisto aj prepojenie ich financovania na spoločenské a hospodárske potreby praxe a tiež zvýšenie vnútornej manažovateľnosti najmä väčších škôl," uviedol Redhammer.