Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovákmi založená organizácia Moving Medical Media v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave vytvorili projekt Coven, v rámci ktorého vytvorili kolaboratívne virtuálne prostredie umožňujúce pracovníkom a študentom z celého sveta spoločne riešiť vybrané problémy v zdieľanom virtuálnom svete. Navyše ide o výsledok úspešnej spolupráce medzi univerzitou a biznisom, ktorá je veľmi dôležitá v oblasti vzdelávania a výskumu.
Toto jedinečné technologické riešenie sa ako prototyp použilo na FIIT STU pri výučbe procedurálneho programovania na diaľku. Dá sa však využiť aj naprieč odvetviami a má budúcnosť napríklad v školstve, priemysle, či v medicíne. VR simulácie sa dajú efektívne využiť v rizikových odvetviach – napríklad pri tréningu zamestnancov v jadrových elektrárňach, či pri výuke náročných operácií bez priameho ohrozenia pacienta.

Viac si prečítate na:
https://touchit.sk/slovensky-projekt-vytvoril-kolaborativne-virtualne-prostredia-nova-dimenzia-vzdelavania-podnikania-a-spoluprace-vo-virtualnej-realite/306978