Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita v Bratislave patri v rámci Slovenska medzi najlepšie univerzity v počte financovaných projektov i v objeme získaného príspevku z Európske komisie.

Pracovníci STU podali k 31. 12. 2017 spolu 186 žiadostí v rámci výziev tohto programu, z toho 19 návrhov bolo schválených a určených na financovanie a 54 projektov sa po procese hodnotenia dostalo nad bodový prah. STU nezaostáva v percentuálnej úspešnosti podávaných projektov za priemerom úspešnosti celej EÚ. Podľa veľkosti príspevku sme na štvrtom mieste v SR za organizáciami, ktoré získali viac financií jediným grantom (pred STU sú 2 súkromné spoločnosti a 1 univerzita).

horizont

Zapojenie do programu Horizont 2020 odmeňujeme

Vychádzajúc z dlhodobého zámeru rozvoja STU s cieľom podporiť motiváciu vedcov, vedkýň, študentiek a študentov zapájať sa do medzinárodných projektov, zriadila univerzita Program na podporu zapájania STU do projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. V rámci neho odmeňuje tých, ktorí sa podieľajú na vypracovaní takého projektu, alebo dohodnú účasť univerzity v projekte.

Mimo tohto programu STU odmeňuje finančne aj tie projekty, ktoré v prestížnom programe H2020 dostali výborné hodnotenie Európskej komisie a dostali sa nad bodový prah, ale napriek tomu neboli financované. Je to motivácia aj pre ostatných výskumníkov, že aj takýto úspech univerzita ocení. Rektor takéto projekty odmenil tento rok už po tretí raz.

 Za minulý rok je to desať projektov:

AcAdBuild - Acoustically adaptive building envelopes and structures

(prof. Ing. Bielek Boris, PhD., Stavebná fakulta)

 MGM2020 - Next-generation Mars gravity model: MGM2020

(doc. Ing. Juraj Janák, PhD., Stavebná fakulta)

 E-SMART - European Small Modular supercritical Water Reactor Technology

(prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky)

 DIAMANT - Doctoral school in Industrial Applications of Materials for Advanced Nuclear Technology

(prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., FEI)

FatCats - European Training Network for the sustainable utilization of Fats and oils using Catalysis

(doc. Ing. Martin Rebroš, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie)

 GuEst - New Directions in Guaranteed Estimation of Nonlinear Dynamic Systems and Their Applications to Chemical Engineering Problems

(doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie)

TIRESTRENGTH - Analysing and tuning the rubber-reinforcement interface as key factor for modern tires

(doc. Ing. Ján Kruželák, PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie)

CALIPER - The CALIPER project: Linking research and innovation for gender equality

(doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)

 COPADELINK - Innovative solutions for sustainable food packaging (Innovative concept of food packing, using an active thin multifunctional layer on a polymer matrix recycled by water based delamination and deinking process, having antibacterial and functional barrier properties)

(Ing. Peter Cuninka/ Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)

GETuP -Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe

(Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, prorektor pre strategickú spoluprácu a rozvoj/ Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)

 ilustračná foto chémia

Prehľad financovaných projektov Horizont 2020, do ktorých sú zapojené tímy STU:

1, INSPIRATION - INtegrated Spatial Planning, land use and soil management Research ActTION (Prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD., Ústav manažmentu)

2, INREP - Towards Indium free TCOs (prof. Ing. Alexander Šatka, CSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky)

3, ingREeS - Setting up Qualification and Continuing Education and Training Scheme for Middle and Senior Level Professionals on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy Sources in Buildings (doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer, Stavebná fakulta)

4, HiPERFORM - High performant Wide Band Gap Power Electronics for Reliable, energy eFficient drivetrains and Optimization thRough Multi-physics simulation (Ing. Juraj Marek, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky)

5, NEWTON - Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky)

6, HISENTS – High-level Integrated Sensor for Nano-Toxicity Screening (prof. Ing. Peter Šimon, DrSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie)

7, FASTGRID - Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids (Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)

8, MEACTOS- Mitigating Environmentally Assissted Cracking Through Optimisation of Surface Condition (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky)

9, SlovakION - Slovak Centre of Excellence in Ion Beam and Plasma Technologies for Materials Engineering and Nanotechnology (doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD., Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)

10, papabuild - Advanced physical-acoustic and psycho-acoustic diagnostic methods for innovation in building acoustics (prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., Stavebná fakulta) 

11, ImageInLife - Training European Experts in Multilevel Bioimaging, Analysis and Modelling of Vertebrate Development and Disease (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc., Stavebná fakulta

12, 5G_GaN2 - Advanced RF Transceivers for 5G base stations based on GaN Technology (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky)

13, PowerBase - Enhanced substrates and GaN pilot lines enabling compact power applications (prof. Ing. Alexander Šatka, CSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky)

14, OSIRIS - Optimal SIC substR ates for Integrated Microwave and Power CircuitS (prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky)

15, IoSense - Flexible FE/BE Sensor Pilot Line for the Internet of Everything (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky)

16, CONNECT - Innovative smart components, modules and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid (prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky)

17, R3-PowerUP - 300mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky)

18, REACTION - first and euRopEAn siC eigTh Inches pilOt liNe (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky)

19, EHBMI - European Human Biomonitoring Initiative (prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie)