Prejsť na obsah
Verejnosť

 

Profesor Daniel Donoval z FEI STU je vedeckou Osobnosťou roka 2016. Ocenenie získal za mimoriadnu aktivitu a úspešnosť v získavaní a riešení medzinárodných výskumných projektov.

Ocenenia si vedci roka 2016 prevzali v  utorok 16. mája v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Tento razt išlo už o jubilejný 20. ročník oceňovania, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pána Petra Plavčana. Podujatie každoročne organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností.

V kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ ocenenie získal Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, a to za mimoriadnu aktivitu a úspešnosť v získavaní a riešení medzinárodných výskumných projektov, hlavne v EÚ programoch FP5 – FP7, Horizont 2020, najmä v ECSEL JU.

Profesor Donoval aktuálne vedie projekty e-Ramp a loSense a podieľa sa na riešení ďalších 4 projektov v rámci Horizont 2020.

LAUDATIO

Videomedailón oceneného profesora D. Donovala

daniel donoval

Ďalšie ocenenia za rok 2016 boli odovzdané nasledujúcim osobnostiam:

V kategórií Vedec roka SR Prof. RNDr. Pavlovi Povincovi, DrSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave).

Za významný prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti vývoja ultrasenzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytických metód a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity.

V kategórií Vedkyňa roka SR Ing. Márii Omastovej, DrSc. (Ústav polymérov Slovenská akadémia vied v Bratislave).

Za aplikáciu nanotechnológií v interdisciplinárnom výskume polymérnych kompozitov a nanokompozitov so zameraním na senzory, biosenzory, aktuátory a solárne články.

V kategórií Osobnosť roka v oblasti technológií Doc. Ing. Radovanovi Hudákovi, PhD. (Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach).

Za výskum, vývoj a aditívnu výrobu implantátov na mieru s poréznou štruktúrou a prípravu procesu ich implementácie do klinickej praxe

 V kategórií Mladá osobnosť vedy Ing. Tomášovi Bertókovi, PhD., EUR ING (Oddelenie glykobiotechnológie, Chemický ústav, Slovenská akadémia vied).

Za výskumnú a popularizačnú činnosť v oblasti aplikácie nanoštruktúr pre zariadenia určené pre vysokocitlivú medicínsku diagnostiku nádorových a iných ochorení a analýzu komplexných sacharidov

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2016 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk  v sekcii  Vedec roka SR. Videomedailóny všetkých ocenených nájdete na YouTube CVTI SR (v sekcii Vedec roka SR).