Prejsť na obsah
Verejnosť

Prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., sa stala Slovenkou roka 2016 v kategórií Veda a výskum. Ocenenie získala počas slávnostného galavečera v SND v nedeľu 5. júna 2015.

" V mojom prípade vnímam získané ocenenie aj ako skvelú propagáciu technických vied širokej verejnosti a verím, že bude inšpiráciou hlavne pre mladé dievčatá, ktoré povzbudí k prekonaniu zbytočných predsudkov a tradícií, aby si tak našli cestu k štúdiu technických disciplín," povedala Viera Stopjaková v rozhovore krátko po galavečere.

Profesorka Stopjaková je prodekankou  pre vedu a výskum Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a pôsobí na Ústave elektroniky a fotoniky tejto fakulty.

Venuje sa mikroelektronike.  „Keď som sa začala študovať mikroelektroniku, bol to vizionársky program. Vedeli sme, že v budúcnosti sa bude všetko zmenšovať a integrovať. A dnes sa to deje v rapídnom tempe. Používame mobily, ktoré majú veľký displej, pretože  je to pohodlné, ale celá elektronika je na malom čipe či doštičke. Rovnaký trend je v prípade počítačov či TV prijímačov. Vyvíjajú sa rôzne (nano)mikroštruktúry, mikrosenzory, mikročipy, mechanické mikromotorčeky či mikrosondy. Pre niektoré technológie a  mikroštruktúry zatiaľ ani nepoznáme ich budúce využitie. Táto oblasť stále prináša nové výzvy, nové motivácie a dáva vedcom veľkú slobodu skúmať,“ hovorí Viera Stopjaková. Veľkú pozornosť v poslednom období vyvolalo zariadenie, ktoré vyvinul jej tím, a to  monitor stresu v podobe náramku.

Aktuálne sa tím profesorky zameriava na výskum a vývoj (bio)senzorických implantátov v rámci pripravovaného medzinárodného projektu Horizont 2020 – „Energeticky-autonómne biočipy“.

Viera Stopjaková sa podieľala na riešení viac ako dvadsiatich domácich a medzinárodných projektov základného a aplikovaného výskumu. Vedie výskumný kolektív, ktorý spolupracuje s našimi aj zahraničnými inštitúciami. Minulý rok získala spolu s tímom cenu za inováciu v európskom projekte Energia pre smart siete. Tím na FEI STU pod jej vedením vytvoril Inteligentnú zásuvku (viac o  Smart Plug). 

Je autorkou alebo spoluautorkou viac ako 180 vedeckých článkov a príspevkov na medzinárodných konferenciách. Absolvovala stáže a výskumné pobyty v USA, Kanade, Belgicku. Je autorkou dvoch US patentov.

V rozhovore pre portál vedanadosah.sk profesorka Stopjakova na otázku, čo považuje za najväčší pracovný úspech, odpovedala: „Vo výskume sa často tešíme z drobných krôčikov posúvajúcich nás vpred. V tomto zmysle ma veľmi teší, že sa mi podarilo zvládnuť priekopnícku prácu a vybudovať na Slovensku mladý vedecký tím, ktorý úspešne rieši medzinárodné výskumné projekty v oblasti návrhu a využitia integrovaných obvodov. Za podstatnú časť môjho povolania považujem prácu so študentmi a preto som šťastná, že pod mojím vedením ukončilo fakultu už mnoho absolventov a doktorandov. Je to úžasný pocit, keď vidím svojich bývalých študentov ako úspešných vedcov, zakladateľov malých firiem či pracovníkov nadnárodných spoločností. Som rada, že môžem byť aktívnym svedkom toho, ako veľmi sa mikroelektronika a ďalšie technológie menia a uľahčujú náš každodenný život.“

profesorka Stopjakova