Prejsť na obsah
Verejnosť

Nové materiály s výnimočnými vlastnosťami budú skúmať vedci v Trnave. Umožnia im to unikátne prístroje, vďaka ktorým môžu meniť povrchové vlastnosti materiálov pôsobením ionového žiarenia či plazmy. Zariadenia sú umiestnené na Materiálovotechnolgickej fakulte STU so sídlom v Trnave, kde univerzita 4. decembra 2015 otvorila dva nové pavilóny s laboratóriami: Slovenské ionové centrum SlovakION a Výskumné pracovisko automatizácie a informatizácie výrobných procesov.

Obe pracoviská sú súčasťou Univerzitného vedeckého parku Cambo Trnava.

 Slovenské iónové centrum SlovakION prináša na Slovensko iónové a plazmové technológie, ktoré sú špičkové z medzinárodného hľadiska. Jeden z nových systémov umožňuje vedcom upravovať materiály pomocou toku iónov urýchlených napätím až 6 miliónov voltov. Vďaka ďalším zariadeniam môžu vedci modifikovať povrch materiálov tiež spolupôsobením plazmy, povlakovaním či naprašovaním. Pritom nezáleží na tom, či ide o kovy, plasty, sklo, keramiku či iné materiály, ani na tom, či sú hrubozrnné, alebo extrémne jemnozrnné, tzv. nanomateriály ( „zrná“ tj. stavebné zložky materiálu).

„Novým materiálom patrí budúcnosť. Vedecký svet hľadá materiály, ktoré sú lepšie, pevnejšie, odolnejšie, majú výnimočné vlastnosti. Na Slovensku máme teraz pracovisko, ktoré nám umožní zapojiť sa do svetového materiálového výskumu. Túto šancu si nenecháme ujsť. Vedcov v centre sme školili vo výskumnom ústave v nemeckom Rossendorfe, máme kontakty na medzinárodne vedecké tímy a podarilo sa nám už uspieť v súťaži projektov Európskej komisie Teaming for Excellence, ktorej zámerom je podporiť výskum na excelentných európskych pracoviskách,“ hovorí Oliver Moravčík, prorektor STU a vedúci projektu Univerzitného vedeckého centra Cambo Trnava, ktorého súčasťou je SlovakION.

„Sme vďační Európskej únii za možnosť obnoviť laboratóriá a budovať výskumnú infraštruktúru na Slovenskej technickej univerzite. Potrebujeme ju pre zabezpečenie špičkovej kvality univerzitného vzdelávania mladých odborníkov.  Kvalitná veda niečo stojí a spoločnosti sa násobne vráti. Pre efektívne využitie investícií do výskumu sa ešte viacej stávajú rozhodujúcimi dobre fungujúce grantové schémy. Dúfame, že financie zo štátneho rozpočtu pre Agentúru na podporu výskumu a vývoja (APVV) sa navŕšia aspoň na pôvodne projektovaných 40 mil. € tak, aby súťaž o zdroje na výskum dostala do racionálnej a užitočnej polohy,“ hovorí rektor STU Robert Redhammer.

S novými materiálmi, ktoré odolávajú extrémnych podmienkam sa stretávame už dnes v rôznych oblastiach od automobilového priemyslu, cez elektroniku, energetiku až po kozmický výskum. Progresívne materiály boli použité pri výstavbe urýchľovačov v CERNe, či pri stavbe fúzneho jadrového reaktora, ktorý na rozdiel od dnešných reaktorov jadrá atómov neštiepi, ale spája. Ide o reakcie podobné tým na Slnku, pri ktorých by sa bežné materiály roztavili. Materiály s vysokou schopnosťou pohlcovať svetlo nájdeme v solárnych paneloch, materiály s nižšou priľnavosťou ako známy teflón nachádzajú uplatnenie v potravinárstve. V elektronike poznáme nerozbitné dotykové displeje, v autách porézne kovové materiály, ktoré odolávajú  deformáciám pri zrážke.

Výskumu nových materiálov sa venujú vedci na MTF STU so sídlom v Trnave dlhodobo, doteraz sa orientovali napríklad na výskum komplexných kovových zliatin, ktoré sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči korózii, dobrou odrazivosťou svetla či vysokou absorpčnou schopnosťou vodíka. Posledná vlastnosť by znamenala zásadný posun vo vývoji vodíkových spaľovacích motorov v automobiloch. Nové laboratória posúvajú výskum v Trnave na špičkovú úroveň.

SlovakION vybudovala Slovenská technická univerzita v rámci projektu Univerzitného vedeckého parku Cambo Trnava. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie ďalšieho výskumného pracoviska automatizácie a informatizácie výrobných procesov a systémov. V jeho laboratóriách je sústredená technika a technológie významných svetových producentov, dôraz je kladený na výrobné procesy v automobilkách. Pracovisko bude slúžiť na aplikovaný výskum a prípravu študentov pre prax.

Projekt Slovenského ionového centra získal podporu v schéme Teaming for Excellence začiatkom tohto roka. Európska komisia ho hodnotila ako 8. najlepší v konkurencii 162 projektov z pätnástich krajín Európskej únie. Podporené projekty získajú prvý rok 500 tisíc eur a po opätovnom prehodnotení polovica z nich ďalších 20 miliónov eur na nasledujúcich päť rokov. Schéma TEAMING je zameraná na podporu najlepších výskumných inštitúcií v EÚ a ich zapojenie  do medzinárodnej spolupráce.

 

Univerzitný vedecký park Campus MTF STU  - Cambo Trnava:

  1. 1.    Vedecké pracovisko materiálového výskumu s laboratóriami SlovakION:

Laboratórium technológií iónového lúča
Laboratórium plazmatickej modifikácie a depozície
Laboratórium analytických metód
Laboratórium počítačového modelovania

Medzi špičkové prístroje patria: urýchľovací systém s napätím až 6 miliónov voltov (MV) s vysokým prúdom zväzku vhodným pre analýzu iónovým zväzkom (IBA) a iónovú implantáciu, viacúčelový 500 kV vzduchom izolovaný urýchľovací systém pre iónovú implantáciu, PIII - zariadenie pre iónovú implantáciu ponorením do plazmy pre trojrozmerné substráty a pre rovinné substráty, zariadenie pre povlakovanie nekovových terčov, predovšetkým oxidov a nitridov, pre optiku, elektroniku, fotovoltaiku a pre technológiu displejov. K dispozícii je zariadenie pre reaktívne jednosmerné impulzové naprašovanie, ako aj rádiofrekvenčný naprašovací systém pre naprašovanie kovových oxidov a izolujúcich materiálov.


2. Vedecké pracovisko automatizácie a informatizácie výrobných procesov a systémov s laboratóriami:
Laboratórium riadiacich systémov
Laboratórium inteligentných metód riadenia iCIM
Laboratórium integrácie informačných a riadiacich systémov

Toto pracovisko umožní výskum v oblasti automatizovaného riadenia technologických a výrobných systémov, optimalizáciu existujúcich a vývoj nových algoritmov riadenia procesov, optimalizáciu rozhraní človek – stroj.

Viac informácii na MTF STU.

FOTOGRAFIE:

Otvorenie UVP v Trnave (4. 12. 2015):

SlovakION a Campus Bottova:

SlovakION

kampus Bottova

otvorenie UVP Cambo Trnava

urychlovac

urychlovac

Podpis zmluvy o výstavbe UVP Cambo Bratislava (marec 2013):

podpis zmluvy o vystavbe Univerzitneho vedeckeho parku v Trnave