Prejsť na obsah
Verejnosť

Vážený/á člen/ka akademickej obce STU,

v mene členov Akademického senátu STU si Vás dovoľujem pozvať na stretnutie akademickej obce STU, ktoré sa uskutoční dňa 14. novembra 2011 o 14.00 hod. v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ul.

Program:
1/ Otvorenie
2/ Návrh dlhodobého zámeru rozvoja STU na roky 2012-2017 
- doc. Ing. Robert Redhammer, PhD, rektor STU
3/ Diskusia, záver

 

S pozdravom

Karol Jelemenský, v. r.
predseda AS STU

 

 

Dlhodobý zámer  - strategický rozvojový plán na roky 2012 -2017 (PDF dokument)