Prejsť na obsah
Verejnosť

Pre univerzitu vyplynuli z výsledkov ankiet odporúčania do ďalšieho obdobia nielen pre dištančnú, ale aj pre prezenčnú výučbu.

“Je potrebné dohodnúť používanie jednej, maximálne dvoch platforiem, zabezpečiť synchrónne alebo asynchrónne videoprednášky a cvičenia aj počas prezenčného vzdelávania, podobne využívať videá, vzdialené laboratóriá alebo virtuálne laboratóriá,” skonštatovala prorektorka STU pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov Monika Bakošová.

Ankety sa realizovali v marci. Zapojilo sa do nich 551 z 1968 učiteľov, čo predstavuje 28 percent a 2365 študentov, čo je 23,68 percenta z celkového počtu študentov.

Viac si prečítate na:
https://www.teraz.sk/slovensko/stu-studenti-by-pri-nahrade-prezencn/551316-clanok.html