Prejsť na obsah
Verejnosť

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Budú zachraňovať životy, pomáhať pri požiaroch, či prepravovať biologické vzorky.“

Patrik Švajda, moderátor: „To, čo sa donedávna zdalo ako sci-fi, sa pomaly stáva realitou. Naši vedci vyvíjajú špeciálnu letku dronov.“

Lucia Hlavačková, redaktorka: „Pozeráte sa na autonómny dron, teda bez pilota, ktorého vývoj trval 2 roky. O pár mesiacov vymení takýto simulovaný sklad za reálny, kde bude robiť inventúry.“

Lukáš Palkovič, výrobca autonómnych dronov: „Už nie je treba, aby prácne veľmi veľa ľudí chodilo po tom sklade a jednu paletu za druhou skenovali. Dron sa dvihne, leží pozdĺž paliet a nachádza všetky tieto palety, všetky QR kódy, alebo čiarové kódy a na základe toho vytvára inventúru. Tie drony sa následne budú môcť používať napríklad na autonómnu prepravu materiálu aj v rámci fabriky, kedy treba rýchlo doplniť nejakú chýbajúcu súčiastku.“

Lucia Hlavačková: „Tu sa však vývoj nekončí, ale začína. Z interiéru sa vedci presúvajú do exteriéru. Vyvíjajú autonómnu letku dronov, ktorá by mala slúžiť na rýchly prenos biologických vzoriek.“

František Duchoň, STU: „Hlavne v súvislosti s pandémiou Covid vlastne z odberových miest do laboratórií. Aktuálne sú prenášané tieto vzorky automobilmi, akonáhle ale je v nejakých zlých podmienkach tá vzorka, jednoducho znehodnocuje sa. Možnože by zvládli viac vyhodnotiť tých vzoriek ako dokážu v súčasnosti, keby im tie vzorky chodili na nejakej pravidelnej báze, ako keď sa im tam zrazu navalí jedno plné auto vzoriek.“

Lucia Hlavačková: „Čo sa stane, keď takýto dron s covidovými vzorkami napríklad havaruje?“

František Duchoň: „Ten záťažový modul bude musieť mať aj takéto crash testy, aby keby náhodou, že naozaj príde k tej skutočnej nehode, aby tie biologické vzorky neunikli niekam do prostredia.“

Lucia Hlavačková: „Všetci veríme, že pandémia Covid-19 skončí, na čo ďalej by sa teda dal použiť takým dron?“

František Duchoň: „Predstavme si nejaké katastrofické scenáre, záplavy, zrútené budovy, hocikde, kde nie je príliš dobrý dosah človeka, alebo prípadne by mohlo prísť k ohrozeniu života samotného záchranára, vieme takýto dron využiť na prenos nejakého materiálu. Môžem použiť tú letku dronov na monitorovanie veľkých oblastí, predstavme si lesné požiare.“

Lucia Hlavačková: „Vy dostanete od štátu na tento vývoj a výskum 6 miliónov EUR. Pre vedu je to možno aj málo, ale pre laika je to dosť veľký peniaz, kedy sa stane takýto projekt realitou?“

František Duchoň: „Ten skutočný reálny aplikovaný výskum naozaj je takýto drahý a na to, aby sme my vedeli byť konkurencieschopní s tou Európou, potrebujeme si dovyvíjať nejaké zariadenie, kúpiť si nejaké zariadenia. Samozrejme tie peniaze nie sú, že ich dostaneme teraz v jednom balíku, ten projekt bude trvať 3 roky, tie peniaze budú nejakým spôsobom uvoľňované. Realita to bude, ja predpokladám, že za pár rokov, v zahraničí už sa aktívne zaoberajú legislatívou, napríklad v štáte Izrael už takáto prevádzka funguje a je iniciatíva, aby vznikol spoločný letový priestor pre drony na celom svete.“

Lucia Hlavačková: „Aj keď drony nebudú potrebovať pilotov, bez ľudí sa celý systém nezaobíde. Podľa odhadov Európskej únie by malo za najbližších 10 rokov vzniknúť okolo dronov zhruba 100 tisíc nových pracovných miest. Lucia Hlavačková, televízia Markíza.“