Prejsť na obsah
Verejnosť

Emeritný profesor Vladimír Kvasnička získal pri príležitosti životného jubilea medailu Jozefa Murgaša za celoživotný prínos k rozvoju informatiky, špeciálne umelej inteligencie. Udelil mu ju dekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) Ivan Kotuliak.

Kvasnička je autorom viac ako 200 pôvodných vedeckých prác, desiatich knižných publikácií z oblasti umelej inteligencie, kognitívnej vedy a umelého života. Od roku 1973 pracoval na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a v roku 2004 prešiel na novovzniknutú FIIT STU, kde prednášal diskrétnu matematiku, logiku, neurónové siete, evolučné algoritmy a kognitívnu vedu. Kvasnička získal významné medzinárodne ocenenie Chemical Structure Association Trust ‘94 Award (UK) za rozvoj aplikácií neurónových sietí v chémii. Viac ako 20 rokov bol prezidentom Slovenskej spoločnosti pre umelú inteligenciu. Na slávnostnom udeľovaní medaily na FIIT STU sa zúčastnili aj Kvasničkovi dlhoroční kolegovia a spolupracovníci, ktorí vyzdvihli jeho prínos hlavne vo výskume a rozvoji použitia neurónových sietí, genetických a ďalších evolučných optimalizačných algoritmov, kognitívnej vedy a matematického modelovania chémie.

Text si prečítate na

https://www.teraz.sk/slovensko/emeritneho-profesora-kvasnicku-ocenili/569042-clanok.html