Prejsť na obsah
Verejnosť

Jozef Dúbravský, moderátor: „Dve najväčšie univerzity na Slovensku získali historicky najväčšiu investíciu na modernizáciu výskumných pracovísk a rekonštrukciu budov. Študenti a vedci by sa toho mohli dočkať už o štyri roky. Školám ale stále bude chýbať osem miliónov eur na platy výskumných pracovníkov.“

Viktória Némethová, redaktorka: „Slovensko patrí podľa štatistiky Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj medzi krajiny, z ktorých odchádza najviac študentov do zahraničia. Odborníci tvrdia, že jedným z dôvodov sú aj nedostatočné investície do modernizácie univerzít. Dve najväčšie z nich teraz získali peniaze na rozvoj výskumnej infraštruktúry.“

Miroslav Fikar, rektor Slovenskej technickej univerzity: „Staneme sa atraktívnejšími nielen pre medzinárodný výskum, verím, aj pre to, aby sme zastavili odliv našich študentov do zahraničia.“

Viktória Némethová: „Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita získali peniaze na zateplenie budov či modernizáciu laboratórií a vedeckých pracovísk. Okrem toho má vzniknúť aj pavilón špičkových technológií.“

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu (nom. SNS): „Vzniknú takzvané otvorené laboratóriá, kde budú k dispozícii nové špičkové zariadenia nielen pre študentov, ale aj pre ostatných vedcov a výskumníkov na Slovensku.“

Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave: „Akonáhle doriešime formality, tak hneď začneme s verejnými obstarávaniami. To je proces, ktorý určitú dobu trvá, ale počítam to skôr v rokoch.“

Viktória Némethová: „Na tento projekt malo ísť pôvodne stodvadsať miliónov eur prevažne z eurofondov. Z tohto balíka však vypadla kľúčová položka, ktorú Brusel nechce preplatiť. Vláda tak bude musieť nájsť na platy výskumných pracovníkov vyše osem miliónov eur.“

Miroslav Fikar: „Túto budeme musieť po dohode s ministerstvom v priebehu štyroch rokov nejakým spôsobom doplniť, vykryť, aby sme dokázali naplniť merateľné ukazovatele v rámci výkonov na vedu.“

Viktória Némethová: „V najbližších štyroch rokoch obe univerzity preinvestujú stojedenásť miliónov eur, z toho viac ako stopäť miliónov eur ide z eurofondov a štátneho rozpočtu, vyše päť miliónov eur vložia do projektu samotné univerzity. Získané peniaze si školy rozdelia na polovicu.“