Prejsť na obsah
Verejnosť

Určite ste niekedy premýšľali nad tým, že čo keby otázky a úlohy na skúške neboli tajné? A čo keby boli dostupné pre celý predmet a stále? Avšak to nebýva zvykom a častokrát je to zdrojom nežiaduceho stresu nielen pre žiakov, či študentov.

Databanka predstavuje platformu pre zdieľanie a kultiváciu vzdelávacieho obsahu. Jej použiteľnosť priamo vo vzdelávacom procese ako „Learning and Content Management System“ je len sprievodným javom. Exponuje učivo ako model pre všetkých zainteresovaných a využíva poznanie overených a úspešných princípov zo softvérového inžinierstva. Uplatňuje princíp kolektívnej inteligencie a umožňuje klonovanie vzdelávacích aktivít a vyučovacích predmetov. Databanka je zodpovedne slobodný a otvorený systém pre všetkých, ktorým záleží na tom čo sa učíme.

Projekt vytvárame ako tím študentov z Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave pod vedením Ing. Jána Langa, PhD.

Každoročná prestížna súťaž TP Cup je už tradičným vyvrcholením predmetu Tímový projekt. Dáva študentom inžinierskeho štúdia Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú. TP Cup predstavuje výzvu pre budúcich IKT profesionálov, ktorí chcú zmerať svoje schopnosti s ostatnými, preukázať že „na to majú“ a súčasne vytvoriť a „predať“ použiteľné riešenia, ktoré neskončia zabudnuté v zásuvke.


Viac si prečítate na:
https://touchit.sk/databanka-platforma-pre-zdielanie-a-kultivaciu-vzdelavacieho-obsahu/346017